U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 november 2013, 14.03u

Voorzitter
Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bart Tommelein bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik zal proberen een milde toon te gebruiken om de minister-president niet te schofferen.

Minister-president, u weet dat dit dossier een knelpunt is binnen uw regering. Uw lichaamstaal spreekt boekdelen. U weet dat het de achilleshiel is. U wist dat u deze namiddag vragen zou krijgen over de mobiliteit rond Antwerpen. Toch geeft u een persconferentie waar wij nadien pas iets over vernemen. Dit is ongehoord.

Voorzitter, ik vraag om een schorsing. Ik vraag dat u ons in de gelegenheid stelt om kennis te nemen van het 33 puntenplan van minister-president Peeters en minister Crevits. Ik wil dat ze het plan komen toelichten. Het parlement heeft daar recht op. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

De heer Lode Vereeck

Een schorsing is een goed idee. De minister moet toelichting geven bij het plan. Dat zal de discussie ten goede komen.

De voorzitter

Ik ga daarmee akkoord, ik zou het plan ook graag willen zien.

Dames en heren, we schorsen de vergadering.

– De vergadering wordt geschorst om 15.17 uur.

– De vergadering wordt hervat om 15.22 uur.

De voorzitter

Collega’s, ik heb overlegd met mevrouw Crevits. Zij bezorgt mij in de loop van deze namiddag het 33 puntenprogramma. U kunt er dan kennis van nemen en straks beslissen of u daarover een debat wilt voeren. Dat debat kan enkel worden gevoerd wanneer een meerderheid van het Vlaams Parlement het daarmee eens is, want dat is een vereiste voor het wijzigen van de agenda.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem

Voorzitter, wordt dat plan rondgedeeld?

De voorzitter

Dat plan zal worden vermenigvuldigd en hier uitgedeeld. U kunt er dan kennis van nemen en straks beslissen of u daarover een debat wilt voeren. Het parlement zal beslissen.

Is iedereen het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.