U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Motie van orde
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over het voorstel van de VDAB-topman om jongeren die schoolmoe zijn te laten begeleiden door de VDAB
van Else De Wachter aan minister Jo Vandeurzen
72 (2013-2014)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
2161 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2166 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2168 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

ACTUALITEITSDEBAT

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
2161 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2166 (2012-2013) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2168 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 6 november 2013 gehouden actualiteitsdebat over de 33 maatregelen van de Vlaamse Regering om de Antwerpse mobiliteitsknelpunten aan te pakken
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.