U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Boodschappen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Actuele vraag van de heer Robrecht Bothuyne tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de moeilijkheden bij de herfinanciering van Electrawinds en de rol ter zake van de Vlaamse overheid
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over de moeilijkheden bij de herfinanciering van Electrawinds en de rol ter zake van de Vlaamse overheid
van Joke Quintens aan minister Philippe Muyters
53 (2013-2014)

BESPREKINGEN

namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie, verslag door Marc Hendrickx
2203 (2013-2014) nr. 1
Verslaggever
Marc Hendrickx

HOOFELIJKE STEMMINGEN

EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 23 oktober 2013 gehouden actualiteitsdebat over de balans van het huisvestingsbeleid van de Vlaamse Regering
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.