U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 oktober 2013, 14.00u

Voorzitter
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
De voorzitter

Voordracht van de kandidaten voor de benoeming door de Koning van vijf vaste en vijf plaatsvervangende leden

Dames en heren, aan de orde is, overeenkomstig artikel 60, paragraaf 2, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de voordracht van de kandidaten voor de benoeming door de Koning van vijf vaste en vijf plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. De benoemingsvoordracht geschiedt op driedubbele lijsten.

De lijst met de door de fracties voorgedragen kandidaten werd op de banken rondgedeeld.

Vraagt iemand daaromtrent het woord?

De heer Van Eyken heeft het woord.

De heer Christian Van Eyken

Voorzitter, op basis van artikel 52 van ons reglement vraag ik dat de stemming omtrent deze kandidaten geheim gebeurt. Als er over een kandidaat van de UF voor de Cultuurpactcommissie moet worden gestemd, zie ik niet in dat er voor dit geval niet kan worden gestemd.

De voorzitter

Mijnheer Van Eyken, het artikel 10, punt 3, van het reglement luidt als volgt: “De kandidatenlijst wordt onder de volksvertegenwoordigers verspreid. Als het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, worden de kandidaten verkozen of voorgedragen verklaard.”

In dit geval heeft een stemming geen enkele zin, want er zijn niet meer kandidaten voorgedragen dan dat er plaatsen zijn.

De heer Christian Van Eyken

Voorzitter, er is het voorval van veertien dagen geleden. UF had ook de mogelijkheid om iemand voor te dragen als kandidaat voor de Cultuurpactcommissie. Die mogelijkheid bestond. Ik heb er ook geen twee voorgedragen. Op dezelfde manier vraag ik nu een geheime stemming. Ik lees in artikel 52, punt 2: “Verkiezingen en voordrachten van kandidaten geschieden bij geheime stemming.”

De voorzitter

Dat heeft ermee te maken dat men voor meerdere kandidaten moet kiezen, maar er zijn geen meerdere kandidaten voor de te begeven plaatsen.

De heer Christian Van Eyken

Voorzitter, ik stel voor dat we fractie per fractie stemmen.

De voorzitter

Ik kan de vraag voorleggen, maar ik pas gewoon het reglement toe. Artikel 10, punt 3, zegt: “De kandidatenlijst wordt onder de volksvertegenwoordigers verspreid. Als het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, worden de kandidaten verkozen of voorgedragen verklaard.” Er wordt dus zelfs niet gestemd, de lijst wordt zoals hij is voorgedragen, als verkozen of voorgedragen verklaard. In dit geval is dat als verkozen, niet meer en niet minder.

De heer Christian Van Eyken

Voorzitter, ik stel vast dat u hier met twee maten en twee gewichten werkt.

De voorzitter

Neen, want vorige keer is het gemotiveerd door het parlement.

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de volgende dames en heren voorgedragen voor benoeming door de Koning van vijf vaste en vijf plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht:

als eerste kandidaten:

mevrouw Helga De Baets;
de heer Steven Utsi;
de heer Tim Hermans;
mevrouw Hannelore Goeman;
de heer Tillo Baert;

als tweede kandidaten:

de heer Frank Judo;
de heer Peter Pauwels;
de heer Christian Cloots;
de heer Pieter Van Damme:
mevrouw Inge Moyson;

als derde kandidaten:

de heer Bart De Smet;
mevrouw Hilde Roosens;
mevrouw Aube Wirtgen;
de heer Raphaël Devos;
de heer Stijn De Mars.

Ik zal de lijst van de kandidaten aan de minister van Binnenlandse Zaken bezorgen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.