U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

  88 leden hebben aan de stemming deelgenomen;
  86 leden hebben ja geantwoord;
    2 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Redenen voor onthouding?

De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe

Ik heb in de commissie zelfs tegengestemd om de heel eenvoudige reden dat Vlaanderen er economisch belang bij heeft dat er een veel intensere samenwerking is tussen de havens. Ik was zelfs voorstander van een overkoepelend havenbestuur zodat bijvoorbeeld Zeebrugge en Antwerpen elkaar niet tegenwerken maar veel intenser samenwerken en een zeer goede verdeling doen tussen container en bulk en ten aanzien van het buitenland collega’s zijn om de Belgische en Vlaamse belangen te verdedigen, eerder dan tegenover elkaar te staan als concurrenten. Dat is de motivering voor mijn onthouding.

De voorzitter

De heer Deckmyn heeft het woord.

Ik heb mijn redenen voor onthouding zo-even toegelicht. Dat is vanwege de mogelijkheid om de partijvertegenwoordiging te omzeilen. Ik blijf die reden handhaven.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.