U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 oktober 2013, 14.04u

Voorzitter
De voorzitter

De heer D’Hulster heeft het woord.

De heer Steve D'Hulster

Voorzitter, minister, collega’s, enkele dagen geleden werden de resultaten bekendgemaakt van een opiniepeiling onder kandidaat-bestuurders. De peiling werd uitgevoerd door radiozender MNM en de Vlaamse Automobilistenbond VAB. Een op vijf van de jonge kandidaat-bestuurders voelt zich niet veilig op onze Vlaamse en Belgische wegen. Heel wat van de kandidaat-bestuurders heeft bedenkingen bij de manier waarop de rijopleiding en het behalen van het rijbewijs worden georganiseerd. Zij vinden dat het traject wat langer mag zijn en dat er meer permanente begeleiding mag komen. De examens kunnen ook objectiever verlopen. Die bedenkingen komen overeen met de conclusies die enkele jaren geleden, na de rondetafel over de rijopleidingen werden getrokken. Als ik het mij goed herinner was dat in 2011.

Onze rijopleiding is ondermaats. We moeten op dat vlak een vliegende start nemen. Vorige week heeft de oppositie het hier al over de estafetteregering gehad. In elk geval is die estafettestok erg belangrijk als men het over de verkeersveiligheid heeft.

Mijn vraag gaat tussen de evaluatie en de rondetafel van 2011 en waar we nu voorstaan. Welke stappen zijn er nog ondernomen met betrekking tot de rijopleiding?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Ik ben het absoluut met u eens, mijnheer D’Hulster: als de rijopleiding naar Vlaanderen komt, moeten we een vliegende start nemen. Vanaf 1 juli volgend jaar wordt Vlaanderen bevoegd voor de rijopleiding én voor de rijscholen en de examencentra. Dat is een grote uitdaging.

De enquête van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) bij jongeren kwam zeer goed uit. De conclusies waren inderdaad verrassend, maar positief. Jongeren zijn niet alleen vragende partij om voldoende repressief op te treden tegen alcohol en rijden. Ze vinden echt dat dat niet kan. Tegelijk vinden ze dat de theoretische opleiding niet volstaat. Dat klopt ook volgens mij. Men stapt gewoon naar een examencentrum, wie niet geslaagd is, kan twee dagen later al herkansen. Men moet slechts een boekje instuderen. We kunnen heel wat ondernemen op het vlak van preventie.

Het project Start to Drive is voorlopig stopgezet. Het is geëvalueerd. De resultaten waren begin dit jaar klaar en werden doorgestuurd naar de KU Leuven. Men heeft mij vandaag naar aanleiding van uw vraag bevestigd dat de definitieve resultaten met aanbevelingen tegen eind dit jaar bekend zullen zijn. We hebben dan een wetenschappelijke basis. Dat zal het ideale document zijn om onze voorstellen te formaliseren.

De administratie schreef een groenboek in het kader van de staatshervorming. Daar staan al enkele opties in. We zullen nog de kans krijgen om daarover van gedachten te wisselen. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde organiseert in november een studiedag over de regionalisering. Er zal gedebatteerd worden over het traject naar het rijbewijs en de beste modellen daarvoor.

De heer Steve D'Hulster

Minister, ik ben blij dat de resultaten van Start to Drive niet koud zullen worden tegen de zesde staatshervorming en dat we er iets mee gaan doen. U verwijst naar andere opvallende punten uit de enquête. Jongeren zijn echt wel te vinden voor een nultolerantie ten aanzien van alcohol en drugs in het verkeer. Dat is het resultaat van de toegenomen inzet op educatie en sensibilisatie van de afgelopen jaren. We moeten die weg verder bewandelen, misschien met een beetje meer aandacht voor de iets oudere autobestuurder.

De voorzitter

Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers

In het kader van de zesde staatshervorming zijn wij vragende partij om veel meer aandacht te spenderen aan ervaring opdoen voor het behalen van het rijbewijs. De nadruk moet liggen op nog meer tijd voor de rijervaring.

Minister, kunnen we een impactmeting doen van projecten zoals Start to Drive, Rijbewijs op School en andere educatieprojecten binnen de Vlaamse Stichting Verkeerskunde? Het zijn valabele projecten. We kunnen de effecten op het verkeersveilige gedrag nog niet meten. Met de impactmetingen zouden we het beleid inzake rijopleiding en -bewijs vorm kunnen geven.

De voorzitter

De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts

In 2010 heeft de KU Leuven met een tussentijdse evaluatie duidelijk gemaakt dat het proefproject Start to Drive via enkele noodzakelijke aanpassingen model kon staan voor de noodzakelijke verbetering van de rijopleiding in Vlaanderen. U hebt aangekondigd dat de bevoegdheid voor de rijopleiding naar Vlaanderen komt. Hoe staat u tegenover dit project? Aan welke verbeteringen denkt u voor het project?

Minister Hilde Crevits

U stelt een aanvullende vraag over Start to Drive. Misschien was ik daarnet niet duidelijk.

Het project Start to Drive is nu tijdelijk afgerond. Alle gegevens zijn overgemaakt aan de KU Leuven, die de eindevaluatie maakt. Die zal ook dienen als meting van de effecten van het project, mevrouw Smaers. Daaruit kunnen we afleiden, mijnheer Huybrechts, op welke manier we ermee zullen omgaan in de toekomst. U vraagt beide naar de effectmeting. Die is nu juist bezig en zal klaar zijn tegen het einde van dit jaar.

De heer Steve D'Hulster

Dank u, minister. Onze rijopleiding in Vlaanderen is op dit moment echt nog ondermaats. Als je nu een jonge kandidaat-bestuurder bent, kun je via verschillende systemen op de weg terechtkomen en dat is niet echt oké. Op korte termijn moeten we naar een betere rijopleiding, die ook meer aandacht heeft voor aspecten als gedrag en mentaliteit. Ik hoop dat het werk dat de afgelopen jaren is gebeurd, op een goede manier kan worden overgedragen en dat ik geen estafettestokje nodig heb, zoals de heer Vereeck vorige week.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.