U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 juli 2013, 14.00u

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 18, van de heer Bouckaert, op artikel 7.

Stemming nr. 36

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

41 leden hebben ja geantwoord;

62 leden hebben neen geantwoord;

9 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 19, van de heer Bouckaert, op artikel 7.

Stemming nr. 37

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

40 leden hebben ja geantwoord;

62 leden hebben neen geantwoord;

9 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 7.

Stemming nr. 38

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

50 leden hebben zich onthouden.

Artikel 7 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 21, van de heer Bouckaert, tot vervanging van artikel 17.

Stemming nr. 39

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

41 leden hebben ja geantwoord;

62 leden hebben neen geantwoord;

9 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 17.

Stemming nr. 40

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

24 leden hebben neen geantwoord;

26 leden hebben zich onthouden.

Artikel 17 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 41

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

50 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.