U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Lode Vereeck bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heer Lode Vereeck betreffende het uitvoeren van een studie ter objectivering van de financiële transfers tussen de deelentiteiten en de federale overheid alsook naar de verwachte gevolgen van de zesde staatshervorming en de nieuwe Bijzondere Financieringswet op deze financiële transfers.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, u hebt de titel van het voorstel van resolutie netjes voorgelezen. Het betreft een vraag om een studie te laten uitvoeren naar die financiële transfers, zowel nu als na de zesde staatshervorming.

De motivering van de hoogdringendheid is duidelijk.

De consequenties op het vlak van openbare financiën komen zeer snel op ons af. We krijgen binnenkort de goedkeuring van de staatshervorming en de nieuwe Financieringswet in het federale parlement. Dat zal vanaf 2014 een zeer grote impact hebben op onze werkzaamheden in dit parlement.

Voorzitter, er is geen onafhankelijk cijfermateriaal beschikbaar. Dat leidt tot taferelen in de pers. De heer Van den Heuvel zegt tegen de heer Diependaele dat hij goochelt met cijfers. De heer Diependaele zegt tegen de heer Van den Heuvel dat hij de bal compleet misslaat – of omgekeerd. Dat moet stoppen. We hebben nood aan objectivering, om in dit parlement een goede discussie te voeren. De heer Van den Heuvel heeft onder de aandacht gebracht dat de laatste onafhankelijke studie al van 2004 dateert. We moeten dus die cijfers dringend actualiseren.

De hoogdringendheid is heel duidelijk. Het reces komt eraan. Via de gewone procedure dreigen we twee tot drie maanden te verliezen. We kunnen beter nu al het signaal geven dat wij in november of december die cijfers willen hebben. Het voorstel van resolutie vraagt niet alleen naar de huidige transfers maar ook naar de te verwachten transfers, zodra de definitieve teksten beschikbaar zijn. Het lijkt mij ook al goed om op dit moment de transfers tussen noord en zuid nog eens heel helder en objectief in kaart te brengen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het resultaat is niet duidelijk. Om alle twijfels weg te nemen, stel ik voor om elektronisch te stemmen. Voor alle duidelijkheid, u stemt ‘ja’ als u akkoord gaat met de spoedbehandeling van dit voorstel van resolutie.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

51 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heer Lode Vereeck betreffende het uitvoeren van een studie ter objectivering van de financiële transfers tussen de deelentiteiten en de federale overheid alsook naar de verwachte gevolgen van de zesde staatshervorming en de nieuwe Bijzondere Financieringswet op deze financiële transfers naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.