U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Joris Van Hauthem, Filip Dewinter en Chris Janssens, mevrouw Marijke Dillen en de heren Johan Deckmyn en Frank Creyelman betreffende de erkenning van 11 juli, de Vlaamse feestdag, als betaalde feestdag.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, dit is een voorstel van resolutie dat we gisteren hebben ingediend en dat eigenlijk gewoon het beschikkend gedeelte herneemt van een bestaande resolutie die op 10 juli 1996, dus al heel lang geleden, in dit Vlaams Parlement werd goedgekeurd. Mijnheer Van Dijck, dat was een resolutie van u. Er is nooit uitvoering aan gegeven.

De vraag om van 11 juli ook een betaalde feestdag te maken, bestaat al lang. Daarvoor zou dan wel een andere wettelijke feestdag moeten sneuvelen. Het zou goed zijn dat, op de vooravond van 11 juli, het Vlaams Parlement na de goedgekeurde resolutie van 1996 nog eens de wens herhaalt er bij de Federale Regering op aan te dringen daar werk van te maken.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

In het verleden is hierover inderdaad een voorstel van resolutie goedgekeurd. Als die resolutie eenmaal is goedgekeurd, dan blijft die van kracht, lijkt me.

Wat die hoogdringendheid betreft, morgen is het 11 juli 2013. Ik denk dat men wat dit voorstel van resolutie vraagt, moeilijk kan realiseren tegen morgen. In dat licht meen ik dat dit voorstel zonder probleem in de commissie kan worden behandeld.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heren Joris Van Hauthem, Filip Dewinter en Chris Janssens, mevrouw Marijke Dillen en de heren Johan Deckmyn en Frank Creyelman betreffende de erkenning van 11 juli, de Vlaamse feestdag, als betaalde feestdag naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.