U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 juli 2013, 14.00u

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen.

De bespreking is geopend.

De heer Keulen, secretaris, heeft het woord.

Voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers
Bekrachtiging van het protocol van akkoord 2012-2013 over de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel van het Algemeen Secretariaat

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.