U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 juli 2013, 14.00u

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen.

De bespreking is geopend.

De heer Keulen, secretaris, heeft het woord.

Voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van zijn bijlagen eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Wijziging van het reglement van de vzw Pensioenen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers
Bekrachtiging van het protocol van akkoord 2012-2013 over de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel van het Algemeen Secretariaat

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.