U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 juni 2013, 14.01u

van Chris Janssens, Joris Van Hauthem, Filip Dewinter, Frank Creyelman, Marijke Dillen en Christian Verougstraete
2121 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Chris Janssens, Joris Van Hauthem, Filip Dewinter en Frank Creyelman, mevrouw Marijke Dillen en de heer Christian Verougstraete betreffende de schending van de mensenrechten in Turkije door de Turkse regering.

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, wie de nieuwsuitzendingen van de laatste weken heeft bekeken of de kranten heeft gelezen, kon en kan niet om het geweld in de verschillende steden in Turkije heen. Al bijna een maand lang worden, meestal vreedzame, betogers op hardhandige wijze de les gespeld door de AKP-regering van premier Erdoğan. Dat blinde politiegeweld heeft al geleid tot een aantal dodelijke slachtoffers en ettelijke honderden, duizenden zwaar- en lichtgewonden.

Logischerwijze zou men ervan uitgaan dat Europa dit geweld en deze schending van de regels inzake democratie en mensengerechten streng veroordeelt. Maar het tegenovergestelde is waar: er komen niet alleen geen sancties tegen Turkije of tegen de Turkse overheid, het Erdoğanregime wordt zelfs beloond door het openen van een nieuw hoofdstuk in het onderhandelingsproces van Turkije als kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. De Europese Raad heeft dat gisteren beslist.

Wij willen met deze resolutie het EU-establishment de ogen doen openen en tot de orde roepen. Indien een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie op een dergelijk flagrante manier elementaire democratische regels schendt, dan dienen de toetredingsonderhandelingen onzes inziens onmiddellijk te worden stopgezet.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heren Chris Janssens, Joris Van Hauthem, Filip Dewinter en Frank Creyelman, mevrouw Marijke Dillen en de heer Christian Verougstraete betreffende de schending van de mensenrechten in Turkije door de Turkse regering naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.