U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Elisabeth Meuleman bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, ik wil graag bij hoogdringendheid een motie toevoegen aan de agenda, namelijk de motie houdende raadpleging van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, over de effecten van de beslissing van de Vlaamse Regering over de hervorming van het secundair onderwijs op het decreet Integrale Jeugdzorg.

De voorzitter

We zullen ons daarover straks uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.