U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Filip Dewinter, Joris Van Hauthem, Johan Deckmyn, Stefaan Sintobin en Wim Wienen en de dames Marijke Dillen en Linda Vissers houdende de invoering van een hoofddoekverbod voor personeel van de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Ik neem aan dat u de hoogdringendheid niet hoeft toe te lichten, aangezien het parlement het eens is met het voorstel tot spoedbehandeling van het voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel en Annick De Ridder, de heren Marnic De Meulemeester en Marc Vanden Bussche, mevrouw Fientje Moerman en de heren Sas van Rouveroij en Jean-Jacques De Gucht.

Is het parlement het eens met dat voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van de heren Filip Dewinter, Joris Van Hauthem, Johan Deckmyn, Stefaan Sintobin en Wim Wienen en de dames Marijke Dillen en Linda Vissers houdende de invoering van een hoofddoekverbod voor personeel van de Vlaamse overheid en de lokale besturen onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.