U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, wij hebben daarstraks een voorstel van resolutie ingediend met betrekking tot dezelfde problematiek die de heer van Rouveroij net heeft aangekaart. Wij benaderen dit punt wel vanuit een iets andere invalshoek. Wij vragen de Vlaamse Regering een voor alle ambtenaren van de Vlaamse overheid en van de lokale besturen geldend hoofddoekenverbod in te voeren. In het licht van het debat dat hierover de voorbije dagen en weken is gevoerd, vragen wij ook de hoogdringende behandeling van ons voorstel van resolutie.

De voorzitter

We zullen ons daarover straks uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.