U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, wij hebben daarstraks een voorstel van resolutie ingediend met betrekking tot dezelfde problematiek die de heer van Rouveroij net heeft aangekaart. Wij benaderen dit punt wel vanuit een iets andere invalshoek. Wij vragen de Vlaamse Regering een voor alle ambtenaren van de Vlaamse overheid en van de lokale besturen geldend hoofddoekenverbod in te voeren. In het licht van het debat dat hierover de voorbije dagen en weken is gevoerd, vragen wij ook de hoogdringende behandeling van ons voorstel van resolutie.

De voorzitter

We zullen ons daarover straks uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.