U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 mei 2013, 14.00u

van de Vlaamse Regering, verslag door Mercedes Van Volcem, Griet Coppé en Patricia De Waele
1848 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 49, van mevrouw De Waele, op artikel 5.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

54 leden hebben neen geantwoord;

8 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Ulla Werbrouck

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Vera Jans.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over artikel 5.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

68 leden hebben ja geantwoord;

2 leden hebben neen geantwoord;

21 leden hebben zich onthouden.

Artikel 5 is aangenomen.

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw De Vits.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 50, van mevrouw De Waele, op artikel 7.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

34 leden hebben ja geantwoord;

54 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 7.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

68 leden hebben ja geantwoord;

20 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 7 is aangenomen.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Ik heb een stemafspraak voor de vorige, deze en de volgende stemmingen met mevrouw Idrissi.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 51, van mevrouw De Waele, tot invoeging van een artikel 15/1.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

60 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 52, van mevrouw De Waele, op artikel 16.

Zelfde stemming als stemming nr. 5? (Instemming )

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 16.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

90 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

67 leden hebben ja geantwoord;

20 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 16 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 53, van mevrouw De Waele, tot invoeging van een artikel 37/1.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

60 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 54, van mevrouw De Waele, op artikel 42.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

90 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

29 leden hebben ja geantwoord;

53 leden hebben neen geantwoord;

8 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 42.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

91 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

68 leden hebben ja geantwoord;

20 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 42 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 55, van mevrouw De Waele, op artikel 50.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

90 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

2 leden hebben ja geantwoord;

73 leden hebben neen geantwoord;

15 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 50.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

90 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

67 leden hebben ja geantwoord;

20 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 50 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 56, van mevrouw De Waele, tot schrapping van artikel 67.

We stemmen meteen over het artikel zelf.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

90 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

67 leden hebben ja geantwoord;

20 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 67 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

90 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

67 leden hebben ja geantwoord;

20 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.