U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 mei 2013, 14.00u

van Lode Ceyssens, Chokri Mahassine, Lies Jans, Johan Sauwens, Els Robeyns, Tine Eerlingen en Sonja Claes
2053 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Koen Van den Heuvel bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Lode Ceyssens en Chokri Mahassine, mevrouw Lies Jans, de heer Johan Sauwens en de dames Els Robeyns, Tine Eerlingen en Sonja Claes betreffende de Noord-Zuidverbinding in Limburg.

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

We zouden dit voorstel van resolutie aan de agenda willen toevoegen, omdat er ook een motie over hetzelfde onderwerp staat geagendeerd. Vandaar dus deze vraag om toevoeging aan de agenda.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, wij zullen de hoogdringendheid niet steunen. Ik vind het eigenaardig. Na het houden van een interpellatie heeft men twee dagen om een motie in te dienen. Open Vld heeft dat gedaan en de meerderheid heeft om welke reden ook – niet willen, niet kunnen, niet mogen, weet ik veel – geen motie ingediend. Het instrument van de hoogdringendheid gebruiken om dan maar een voorstel van resolutie aan de agenda toe te voegen, waar trouwens niets in staat, is te veel van het goede. Dat de meerderheid zich dus uitspreekt over de motie die Open Vld heeft ingediend en zich onthoudt van het indienen van een voorstel van resolutie bij hoogdringendheid, omdat ze het zelf heeft vertikt om een motie tot besluit van de interpellatie van Open Vld in te dienen.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Aanvullend op de heer Van Hauthem kan ik zelf zeggen, collega’s, dat de motie die voorligt en die uitgaat van Open Vld en LDD oorspronkelijk afkomstig is van de meerderheid. In onze motie is geen woord, geen letter, geen jota veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke tekst zoals die is gekomen vanuit de meerderheidsfracties.

Op 25 april 2013 heb ik een interpellatie gehouden. Collega’s uit andere fracties hebben aangesloten met vragen om uitleg. We wilden net gaan naar een breed gedragen motie en hebben daarom het initiatief gelaten aan de meerderheidsfracties om met een ontwerptekst voor een motie te komen. Uiteindelijk hebben ze daar hun handen van afgetrokken. Wij dienen die oorspronkelijke meerderheidstekst onveranderd in. Het argument van de hoogdringendheid valt dus totaal weg.

Als men het toch heeft over de hoogdringendheid, voorzitter, hebben we een voorstel van decreet, het zogenaamde nooddecreet. Als men echt probaat, snel en efficiënt wil handelen en optreden op het terrein, dat men dan maar meteen dat nooddecreet ter behandeling voorlegt. (Applaus bij Open Vld en LDD)

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Ik sluit me aan bij de vorige twee sprekers. Ik vind het eerlijk gezegd niet getuigen van veel politiek fatsoen. De heer Keulen heeft het samengevat: de motie die wij met onze twee fracties hebben ingediend, is gewoon gebaseerd op het meerderheidsvoorstel. Ik begrijp het ook niet. Wat hoogdringend is, is niet het stemmen van dit voorstel van resolutie, maar het maken van de omleidingsweg.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van de heren Lode Ceyssens en Chokri Mahassine, mevrouw Lies Jans, de heer Johan Sauwens en de dames Els Robeyns, Tine Eerlingen en Sonja Claes betreffende de Noord-Zuidverbinding in Limburg onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.