U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen over het verzoekschrift over de zestigmaandenregel voor artsen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

De heer De Meyer, verslaggever, heeft het woord.

Jos De Meyer

Collega’s, op 29 augustus 2012 werd bij de voorzitter van het Vlaams Parlement een verzoekschrift ingediend over de zestigmaandenregel voor CLB-artsen. Een arts bij een CLB wordt verloond volgens weddeschaal 501 als hij of zij de bijkomende master Jeugdgezondheidszorg heeft behaald.

Na indiensttreding heeft de betrokkene zestig maanden de tijd om dat masterdiploma te verwerven, ondertussen wordt hij of zij voor zijn prestaties als CLB-arts verloond volgens weddeschaal 511. Volgens de vroegere interpretatie begon de periode van zestig maanden te lopen vanaf de eerste dag van indiensttreding

In het verzoekschrift werd gevraagd om voor de berekening van de periode van zestig maanden niet gewoon de verstreken tijd tijdens de eerste indiensttreding te tellen, maar enkel de periodes te tellen waarbinnen het ambt van CLB-arts effectief werd uitgeoefend.

Het verzoekschrift werd voorgelegd aan de commissie Onderwijs en werd daar besproken in de vergadering van 13 december 2012. In die vergadering werd voorgesteld om met een grondige bespreking te wachten op de beslissing van de Vlaamse Regering. Omdat de CLB’s een tekort hebben aan artsen voor interimbetrekkingen, was het best dat de Vlaamse Regering hier niet mee zou talmen.

Aan de Vlaamse Regering werd in verband met deze materie op 14 december 2012 een wijziging voorgelegd aan het besluit met de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding. Die wijziging werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 1 maart 2013 en ze ging met terugwerkende kracht in op 1 januari 2013. De wijziging interpreteert de periode van zestig maanden niet als verstreken kalendertijd sinds de eerste aanstelling, maar als de optelling van de periodes van dienstactiviteit als CLB-arts.

De commissie agendeerde het verzoekschrift opnieuw op 14 maart 2013. Ik heb mijn appreciatie hierover uitgesproken, namelijk omdat de nieuwe interpretatie van de zestigmaandenregel het voor CLB’s gemakkelijker maakt om artsen aan te trekken voor interimbetrekkingen, terwijl de stimulans om het diploma jeugdgezondheidszorg te behalen toch bewaard blijft. De heer Bouckaert, voorzitter van de commissie, gaf aan dat de nieuwe berekeningswijze in wezen de redelijkheid zelve is. Op zijn aangeven besliste de commissie daarop in consensus dat door de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering tegemoet gekomen was aan het verzoek van de indiener van het verzoekschrift. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.