U bent hier

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

Boudewijn Bouckaert

Voorzitter, ik beken dat ik deze actuele vraag ook heb ingediend om mijn minister nog eens te zien. We hebben hem vorige week moeten missen. Morgen komt hij niet naar de commissievergadering en volgende week is hij weer weg. Ik wilde hem nog wel eens zien. (Gelach en opmerkingen van minister Pascal Smet)

Dames en heren, er was een tijd waarin de verkiezingen voor rector en vicerector besloten zaken waren. Meestal gebeurde dat door wat oudere grijzende mannen. Maar sinds een aantal jaren heeft dat een mediatieke waarde gekregen. Dat is niet alleen te danken aan onze kerkjurist Rik Torfs, die een mediafiguur is en die misschien wel rector wordt, maar ook aan de Gentse verkiezingen, die toch wel een beetje aan het uitdraaien zijn op een enorme, niet al te smakelijke show.

Maandag 6 mei waren er een aantal rondes voor de verkiezingen. Dinsdag 7 mei en maandag 13 mei zijn er een hele reeks stemrondes geweest waarbij de procedure moest worden stopgezet omdat er niet genoeg kiesgerechtigden kwamen opdagen, onder meer door een studentenboycot. Dat was geen mooi zicht en niet voor herhaling vatbaar. Dat hebben vele collega’s gezegd.

Een studentenvertegenwoordiger, de heer Siemon Aelbrecht, heeft daarover een open brief geschreven. Minister, u zult die ook wel gekregen hebben. Hij vindt dat de procedure die het gevolg is van een bijzonder decreet dat hier is goedgekeurd, een aantal mankementen bevat. Er zit een democratisch deficit. We evolueren van democratie naar oligarchie. Er is genderongelijkheid. Er is geen overmachtsregeling.

Minister, wat denkt u van deze argumenten? Ziet u daar een reden in om het bijzonder decreet te wijzigen?

De voorzitter

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet

Mijnheer Bouckaert, ik ben blij dat u me kennelijk zo graag ziet aangezien u me altijd wilt zien. Ik ben er morgen inderdaad niet. In de voormiddag moet ik België en Vlaanderen vertegenwoordigen op de Europese Raad. In de namiddag is er een bijeenkomst van de ministers van Gelijke Kansen in aanwezigheid van hare majesteit, koningin Maxima van Nederland. Ik neem aan dat u begrijpt dat ik daar niet afwezig kan zijn.

Ik vind het bijzonder onkies om tijdens een lopende procedure commentaar te geven op een procedure. De huidige of uittredende rector heeft dat ook zo gezegd. Een aanpassing is nu zelfs niet aan de orde. De procedure moet worden doorlopen. Wanneer de procedure afgelopen is en er een nieuwe rector is, moet de procedure geëvalueerd worden. Het is niet meer dan logisch dat de universiteiten in eerste instantie willen nagaan of alles correct is verlopen. Als ze vinden dat er aanpassingen moeten komen, dan moeten ze die formuleren.

Mijnheer Bouckaert, het is een heel terechte doelstelling van de meerderheid in dit parlement dat er niet alleen in de universiteiten maar ook binnen de leiding van de universiteiten meer vrouwen komen, ook op verantwoordelijke posities. Sommige mannen hebben het daar moeilijk mee. Dat lijkt me onbegrijpelijk.

We wachten de beslissing van de raad van bestuur van de Universiteit Gent af. Nadien sta ik open voor elke evaluatie en suggestie. Vandaag is dit echter niet aan de orde. Ik zal hier dan ook geen enkele commentaar op geven. We laten eerst de procedure lopen en nadien komt wat moet komen.

Boudewijn Bouckaert

Minister, u verwijt me dat ik onkies ben. Ik zou zeggen dat de timing van mijn vraag heel goed is. De verkiezingen voor het kiescollege, 597 leden, zijn afgelopen. En vanavond ligt de bal in het kamp van de raad van bestuur. Dit is dan ook een heel goede timing.

Ik heb het in de commissie ook gehad over het algemene aspect toen we het hadden over het Stuvodecreet met de gelijke gendervertegenwoordiging.

Maar ik heb altijd gezegd dat ik een radicaal feminist ben, dat ik voorstander ben van een grotere vertegenwoordiging van vrouwen op alle mogelijke verantwoordelijke functies, en dat beschavingen die hun vrouwen onderdrukken, achterlijke beschavingen zijn. Dat heb ik altijd benadrukt.

Maar, minister, ik heb ook altijd gezegd dat je moet opletten met het soort methode dat je gebruikt om de positie van de vrouwen in de maatschappij te verbeteren. Ik heb me altijd afgezet tegen het dwangfeminisme. Dat is het racisme van de progressisten, zoals ik het ooit heb genoemd. Vrouwen worden in een rol gedrukt waarin rond hen een vermoeden ontstaat dat zij een positie te danken hebben aan opgelegde regeltjes en niet aan beschaving. Dat is het gevolg van de optie die hier in het decreet is genomen.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Mijnheer Bouckaert, nog nooit in de geschiedenis van de Universiteit Gent is er een vrouw rector of vicerector geweest. Het was niet overbodig dat we als regelgever en als parlement iets deden. De moeilijkheden die er gekomen zijn, zijn veeleer te wijten aan een intern kiesreglement dan aan de regelgeving die door de Vlaamse overheid werd opgesteld. Het moet perfect mogelijk zijn om binnen het huidige systeem toch tot een degelijke oplossing te komen. Er zijn mogelijkheden genoeg met duokandidaten. En er zijn nog andere opties. Dat heeft men in de Universiteit Gent niet willen doen omwille van allerlei andere mogelijke evenwichten en spelletjes en redenen die meespelen. Mijnheer Bouckaert, dat hebben ze aan zichzelf te danken. Wat wij hebben gedaan, was wel een goed initiatief. Zij moeten maar eens kijken hoe zij dat zelf in de toekomst verder aanpakken.

De voorzitter

Mevrouw Moerman heeft het woord.

Fientje Moerman

Mijnheer Bouckaert, ik versta u toch niet. Nu versta ik u echt niet. Dit parlement heeft op 5 juli 2012 dit bijzonder decreet unaniem goedgekeurd. Nu komt u zeggen dat het niet goed is. Dat versta ik niet. Er was unanimiteit: kijk het maar na op de website van het parlement. Maar u was die dag ergens anders gaan bijklussen. Ik weet het nog goed. (Opmerkingen)

Het is wel zo, u was hier niet.

Mijnheer Bouckaert, met uw dwangfeminisme! Ik wil wel, hoor. Maar u moet nu maar eens uw eigen speech herhalen en het woord ‘vrouw’ overal vervangen door ‘zwarte’. U moet dan maar eens bedenken wat u hebt gezegd. Mevrouw Meuleman heeft gelijk. Het bijzonder decreet zei enkel dat er een keuze moest zijn. Die keuze moest worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Het kiesreglement is opgesteld door de Universiteit Gent. Zij alleen zijn daarvoor verantwoordelijk.

Er is niet alleen nog nooit een vrouwelijke rector geweest, er is ook nog nooit een vrouwelijke vicerector geweest. Ik denk dat er misschien ei zo na ooit eens een vrouwelijke decaan is geweest, maar het zullen er weinig zijn.

Minister Pascal Smet

Ik heb daar weinig aan toe te voegen. Ik ben het eens met mevrouw Moerman en zelfs met mevrouw Meuleman. (Opmerkingen)

De voorzitter

Dat zal met grote letters in het verslag worden geschreven.

Boudewijn Bouckaert

Mevrouw Moerman, dat is niet eerlijk. Als u het verslag van de discussie leest, zult u zien dat ik heb gezegd dat ik niet akkoord ging met de methode die in het decreet wordt gebruikt voor de gendergelijkheid. Maar ik had voordien voor een ander decreet een amendement ingediend. Dat werd weggestemd door de commissie. Ik heb toen gezegd dat ik dat amendement niet opnieuw zou indienen. Aangezien ik de andere bepalingen in het decreet goed vond, heb ik het decreet in zijn geheel goedgekeurd. Ik vind het niet fair dat u, wanneer ik als oppositielid eens een constructieve houding aanneem, dat tegen mij gebruikt.

Inhoudelijk. De moeilijkheid is dat wij in het decreet van democratie naar oligarchie zijn gegaan. Vroeger werd een rector verkozen door een democratische geleding, het kiescollege. De Vlaamse Regering gaf daaraan gewoon een ‘rubber stamp’.

Wat hebben we nu gedaan? We vragen het kiescollege om twee kandidaten voor te stellen. Het is het bestuurscollege, een beperkt cenakel, vooral van mannen, dat vanavond zal beslissen wie de rector wordt en wie de vicerector. Dat is een netto-achteruitgang in democratie, en dat is het gevolg van de opties die hier zijn genomen.

Wat ik helemaal potsierlijk vind, is de optie die de universiteit van Gent heeft genomen. Die heeft twee gesegregeerde verkiezingen georganiseerd, een verkiezing voor mannelijke en een voor vrouwelijke kandidaten.

Ik hoop van harte dat mijn universiteit voor de eerste keer in de Belgische, bijna Vlaamse geschiedenis een vrouwelijke rector zal kiezen, want het is een bekwame kandidate. Ik zal terecht fier zijn op mijn universiteit dat ze dat kan verwezenlijken. Maar ik wil wel eens zien of de grote feministen in de raad van bestuur mijn raad op dat vlak zullen opvolgen. Waarschijnlijk zullen andere verhoudingen wel een rol spelen.

De voorzitter

Mevrouw Moerman, ik zag u heel kwaad kijken. In verband met aansluitende sprekers hebben we een carrouselsysteem waarbij we met de eerste partij beginnen en zo telkens naar de volgende gaan. Bij een volgende vraag krijgt telkens een andere partij eerst het woord. Er is altijd discussie over. We steken de vinger op zoals in de kleuterklas, en dan moet de juf een systeem ontwikkelen. Dit is het systeem dat we hier hebben ontwikkeld.

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.