U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 mei 2013, 14.00u

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Minister, vorige vrijdag, zaterdag, zondag en ook nog maandag is er een wilde staking geweest in het noorden van onze mooie provincie Antwerpen. De buschauffeurs van De Lijn hebben het werk neergelegd vanwege een reeks aanhoudende incidenten met hun directie. (Opmerkingen van de heer Dirk Van Mechelen)

Mijnheer Van Mechelen, u krijgt straks het woord. U kunt dan uw nuances plaatsen.

Wat wij hebben vernomen, is dat de buschauffeurs het werk hebben neergelegd naar aanleiding van een reeks veiligheidsincidenten waarop de locale directie niet of onvoldoende heeft gereageerd. Ze zou de mensen met een kluitje in het riet hebben gestuurd, zeggende dat ze na het lang weekend eens moesten terugkomen.

Dat is natuurlijk de spreekwoordelijke druppel die de overvolle emmer deed overlopen. Minister, u weet het allang: sinds de hervormingen bij De Lijn in september vorig jaar, is het noorden van Antwerpen heel problematisch geworden. Zowel de klanten als de chauffeurs weten dat. Het vervoersaanbod is onbetrouwbaar geworden. (Opmerkingen)

De heer Van Mechelen denkt daar anders over en hij zal dat straks wel duidelijk maken. Hij is zich aan het voorbereiden op de uitzending van atv straks, neem ik aan.

Zowel de klanten als de chauffeurs hebben al heel lang hun bedenkingen. U weet dat, mijnheer Van Mechelen.

Als de chauffeurs staken, dan heb ik daar als mens begrip voor. Ik vind dat de werknemer gehonoreerd moet worden. Wanneer men met klachten naar de directie stapt, dan moeten die adequaat worden behandeld.

Ik sta hier echter ook als reiziger, als politicus, als Vlaams volksvertegenwoordiger. Minister, ik wil dus van u weten: als u met een dergelijk conflict wordt geconfronteerd, hoe reageert u daarop? Wat doet u om de chauffeurs en de directie van De Lijn opnieuw met elkaar te verzoenen, en ervoor te zorgen dat dit vervoersaanbod is wat we ervan mogen verwachten?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, geachte leden, het klopt dat er het voorbije weekend – het was trouwens een lang weekend – heel veel problemen zijn geweest ten noorden van Antwerpen, door een spontane staking van de chauffeurs. Mijnheer Penris, het is niet mijn taak om me daar actief in te mengen. Dat is een taak van De Lijn zelf. Nu, dat neemt niet weg dat ik wel gevoelig ben voor de bestaande problemen. Zoals u terecht stelde, is er op 15 april een mededeling geweest over de nieuwe dienstregeling. Men dacht dat alles goed onder controle was, maar er zijn klachten van de chauffeurs blijven komen. Zo stelden ze dat ze bij sommige dienstregelingen soms negen uur aan één stuk moesten rijden, wat te veel is. Ook was men kwaad op de regiomanager, om man en paard te noemen. Die zou niet goed zijn omgegaan met een aantal incidenten die er waren geweest. Dat is een persoonlijk probleem.

Het klopt niet dat er niet is onderhandeld in het weekend. De Lijn heeft me absoluut bevestigd dat men in het weekend is blijven onderhandelen. Er reden inderdaad geen bussen. Ik betreur het enorm als chauffeurs staken, zeker omdat men niet wist dat die staking zou plaatsvinden. U stelt dat terecht. Het enige slachtoffer van die staking is de reiziger, want die zit natuurlijk met de gebakken peren.

Ondertussen rijden de bussen opnieuw. Er wordt nu verder onderhandeld, binnen een termijn van veertien dagen. De regiomanager in kwestie had twee of drie stelplaatsen onder zijn hoede, ten noorden van Antwerpen. Het is heel belangrijk dat die goed wordt ondersteund. Ik verneem dat er ter zake ondertussen ingrepen zijn gebeurd. Er moet vooral ook zwaar worden geïnvesteerd in een goede communicatie met de chauffeurs, om de dienstregelingen goed te organiseren en om, als er incidenten zijn, ervoor te zorgen dat de groep wordt bijeengeroepen en dat zeer goed wordt gecommuniceerd. In andere stelplaatsen gebeurt dat wel.

Mijnheer Penris, ik hoop dus dat het alleen maar beter wordt.

Jan Penris

Minister, dat hopen we natuurlijk allemaal. Wij hebben een voorstel van oplossing voor de veiligheidsincidenten. U zou de lokale politie of de federale politie een eenheid kunnen doen oprichten die niets anders doet dan controles uitvoeren op de bus, de metro en de tram. In sommige landen bestaat dat, en het werkt er.

In het noorden van Antwerpen gaat het echter duidelijk over meer dan alleen de veiligheid. Was het dat maar, dan hadden we al lang onze oplossing uit onze hoed kunnen toveren, maar het gaat hier over een hele bedrijfscultuur waarmee het fout aan het lopen is. We hebben de indruk dat de regionale directie enigszins in een ivoren toren zit, dat ze geen rekening houdt met de verzuchtingen van de chauffeurs en van de reizigers, van onze klanten. Ik raad u dus aan om, als minister van Mobiliteit, de beide partijen opnieuw bij elkaar te brengen, hierin een actieve rol te spelen en dit niet over te laten aan het sociaal overleg, want dat is totaal geblokkeerd op dit moment.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans

Voorzitter, minister, ik heb zeker begrip voor de chauffeurs als zij in moeilijke omstandigheden moeten werken. Als er problemen rijzen, dan moet daar op een goede manier op worden gereageerd. Uit dit verhaal maak ik op dat er intern wel wat conflicten zijn geweest. Het lijkt me belangrijk dat dergelijke dossiers intern in de toekomst beter zouden worden opgevolgd en besproken.

Veel minder begrip heb ik voor de stakingsacties die daar dan uit volgen. Elk jaar vraag ik de cijfers op, en ik stel alleen maar vast dat het aantal stakingsdagen stijgt. De laatste volledige cijfers die ik heb, dateren van 2011: toen waren er 29 stakingsdagen op een jaar. Dat is zeer veel en het is altijd de reiziger, Jan Modaal, die daarvan de dupe is en die eigenlijk geen betrokken partij is in het conflict.

Minister, ook ik roep u dus op om dit probleem ernstig te bekijken en zeker te overleggen met de entiteit Antwerpen, om intern tot een betere manier van overleggen en communiceren te komen.

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Minister, we weten allemaal dat er vorig jaar heel wat is veranderd qua dienstregelingen. Dat is niet alleen zo ten noorden van Antwerpen: overal heeft De Lijn bijgestuurd, ook om een aantal besparingen te realiseren binnen de verwachtingen van de beheersovereenkomst, wat nodig was.

We merken echter ook wel dat het vorig jaar heel vaak is misgelopen met die communicatie, ook met de lokale besturen.

En ik denk dat collega Van Mechelen kan bijtreden dat we merken dat er al heel wat bijsturing op dat vlak is gebeurd. We vragen om verder nog passende maatregelen inzake de communicatie met alle lokale besturen te nemen en om over de mededeling over de wijziging van de dienstregelingen op een goede manier te communiceren.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, naast meer solide werkverhoudingen tussen aan de ene kant de bedrijfsleiding en aan de andere kant de medewerkers van De Lijn, wil ik hier ook het punt maken dat dit conflict opnieuw opgelost wordt op de kap van de reiziger. Waar men zeker mee moet opletten in de schoot van De Lijn, is dat men niet in een stramien komt dat eigen is aan de NMBS en waarbij elk intern conflict meteen wordt afgerekend op de kap van de reiziger, want dat weegt zwaar op de geloofwaardigheid en op het draagvlak van De Lijn, de dienstenverstrekker die toch werkt met heel veel Vlaams belastinggeld, bijna 1 miljard euro dotatie op jaarbasis. Het verzekeren van een minimale dienstverlening moet absoluut een aandachtspunt zijn vanuit het beleid.

Minister Hilde Crevits

Ik dank u voor de aanvullende opmerkingen.

Mijnheer Penris, ik heb zelf bevestigd dat het niet alleen gaat om agressie, maar ook over de werk- en diensttijdregeling.

Laat het duidelijk zijn, ik heb geen begrip voor spontane stakingen, geen begrip. Ik vind dat dat niet kan; ik vind dat men de regels van het spel absoluut moet volgen. Er is in een duidelijke procedure voorzien. Ik heb ook geen begrip voor een bedrijf dat de arbeidsverhoudingen die er moeten zijn, niet respecteert. Als er klachten zijn, moet er ingegrepen worden, maar daar bestaat overleg voor. U zegt dat het niet goed is om daarop te rekenen, maar ik reken daar wel op. Er is ook ingegrepen door de directie. De regiomanager wordt sterker ondersteund.

Mijnheer de Kort, communicatie is een van de grote problemen. De diensten moeten goed georganiseerd worden, er moet voldoende personeel zijn, er moet voor worden gezorgd dat de mensen kunnen werken volgens de geldende arbeidsreglementering, maar als er problemen zijn, moet vooral ook een goede communicatie worden gehuldigd, niet alleen met de openbare besturen, maar ook met het personeel zelf. Daarop wordt momenteel heel intensief ingezet. Ik hoop dat het tot een duurzame oplossing leidt voor het conflict waarover deze vraag van de heer Penris handelt.

Jan Penris

Minister, ik spreek ook als reiziger. Ik ben een dagelijkse gebruiker van de lijnen in het noorden van de provincie Antwerpen. Ik weet wat daar gebeurt en wat daar misloopt. Sinds de hervormingen van september is het vervoersaanbod in mijn regio gehalveerd. Van lijn A naar lijn B geraakt men niet meer in één beweging, men moet minstens één overstap maken. De betrouwbaarheid van het vervoersaanbod is gedaald, het reiscomfort van het vervoersaanbod is gedaald, de veiligheid van het vervoersaanbod is gedaald. Als reiziger ben ik even bekommerd als de chauffeurs van De Lijn over wat er misloopt in het noorden van Antwerpen. Ik roep u daarom op om eens samen te zitten met uw directie ter plaatse. Wij hebben de indruk, chauffeurs en reizigers, dat die mensen in een ivoren toren leven en niet weten wat er ten gronde gebeurt. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.