U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
van Lode Ceyssens, Chokri Mahassine, Lies Jans, Johan Sauwens, Els Robeyns, Tine Eerlingen en Sonja Claes
2053 (2012-2013) nr. 1
van Björn Rzoska aan minister Philippe Muyters
314 (2012-2013)
van Martine Fournier aan minister Philippe Muyters
315 (2012-2013)
van Chris Janssens aan minister Philippe Muyters
316 (2012-2013)
van Else De Wachter aan minister Philippe Muyters
317 (2012-2013)
Regeling van de werkzaamheden
van Lode Ceyssens, Chokri Mahassine, Lies Jans, Johan Sauwens, Els Robeyns, Tine Eerlingen en Sonja Claes
2053 (2012-2013) nr. 1
van Lode Ceyssens, Chokri Mahassine, Lies Jans, Johan Sauwens, Els Robeyns, Tine Eerlingen en Sonja Claes
2053 (2012-2013) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

ACTUALITEITSDEBAT

WEKELIJKS VRAGENUUR

Actuele vraag over de aanpak van de jeugdwerkloosheid, naar aanleiding van het recente SERV-rapport betreffende de sociaal-economische kernindicatoren
van Björn Rzoska aan minister Philippe Muyters
314 (2012-2013)
van Martine Fournier aan minister Philippe Muyters
315 (2012-2013)
van Chris Janssens aan minister Philippe Muyters
316 (2012-2013)
van Else De Wachter aan minister Philippe Muyters
317 (2012-2013)
van Bart Caron aan minister Kris Peeters
318 (2012-2013)

BESPREKINGEN

van de Vlaamse Regering
1848 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Mercedes Van Volcem, Griet Coppé en Patricia De Waele
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging

HOOFDELIJKE STEMMINGEN

van de Vlaamse Regering
1848 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Mercedes Van Volcem, Griet Coppé en Patricia De Waele
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1865 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Vera Van der Borght en Lies Jans
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 15 mei 2013 gehouden actualiteitsdebat over het jaarverslag 2012 van het Agentschap Jongerenwelzijn over de voortdurende stijging van het aantal vooral jonge kinderen in de bijzondere jeugdzorg
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.