U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, het is een motie op mijn eigen naam, maar ik zal me onthouden, want ik heb een stemafspraak met de heer Mahassine, wiens vader overleden is.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Voorzitter, collega’s, in de eerdere commissiebespreking hebben wij dit initiatief steeds gesteund. Dat zullen de collega’s van Open Vld ook wel weten. We hebben ook gezegd dat De Lijn beter en op een correcte basis moet samenwerken met de steden en gemeenten. Wanneer Open Vld dit nu aankaart, willen we dat steunen, ook wanneer wordt gezegd dat er een aparte beheersvorm kan komen voor de steden Antwerpen en Gent.

We zullen ons toch onthouden bij deze stemming omdat in de laatste clausule van de tekst eigenlijk wordt gezegd dat De Lijn meer moet doen met minder en dat de kredieten niet worden aangepast wanneer de gemeenten een en ander bij zouden vragen. Wij menen dat dit neerkomt op het ondergraven van het principe van gezond overleg. Wanneer gemeenten terecht bijkomende investeringen zouden vragen aan De Lijn, dan is het volgens ons maar logisch dat het budget ook wordt aangepast. Het is daarom dat we ons straks bij de stemming zullen onthouden.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

79 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

25 leden hebben ja geantwoord;

43 leden hebben neen geantwoord;

11 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Ulla Werbrouck

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met de heer Sannen.

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Hostekint.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met de heer De Bruyn.

van Steve D'Hulster aan minister Hilde Crevits
301 (2012-2013)
van Lies Jans aan minister Hilde Crevits
302 (2012-2013)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.