U bent hier

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister, het is zover, de Amerikaanse cowboy heeft de Vlaamse melkkoe te pakken. Het Amerikaanse Liberty Global heeft de greep op het in oorsprong Vlaamse telecombedrijf Telenet versterkt. Het eerste gevolg is dat de CEO, de Nederlander Duco Sickinghe, vervangen is door de Australische John Porter – het is dus een ‘jackaroo’ in plaats van een cowboy.

Telenet biedt in Vlaanderen een basisvoorziening aan. Het is de hoofdrolspeler in twee dossiers: dat van de regionale zenders en van het uitgesteld kijken. Dat laatste is bijzonder belangrijk voor onze eigen Vlaamse producties en onze eigen content, onze eigen fictie. Mooie voorbeelden daarvan zijn ‘Salamander’, ‘Met man en macht’ en ‘Quiz me quick’.

Het zijn er te veel om op te noemen. Nauw daarmee verbonden is ook het comfort dat de Vlaamse kijker heeft. Zal de kijker, nu de Amerikaanse greep versterkt, meer moeten betalen aan de distributeur? Zal de distributeur nog evenveel inzetten op de technologische vernieuwing in Vlaanderen als in het verleden gebeurde? Er is toch enige ongerustheid over die Vlaamse inhoud en over die Vlaamse context. Minister, de koers die Telenet straks zal varen als heel belangrijke speler, is van buitengewoon belang voor Vlaanderen. Bent u van plan om op zeer korte termijn overleg te hebben met de nieuwe leiding van Telenet om onze verwachtingen daar kenbaar te maken?

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Mijnheer Vandaele, de Vlaamse Regering en ikzelf hebben al overleg gehad met de aandeelhouder Telenet op het moment dat Telenet zijn publiek bod bekendmaakte. We hebben toen de verwachtingen van Vlaanderen bekendgemaakt. Ik zal dat opnieuw doen bij de nieuwe CEO. Vooralsnog heb ik begrepen dat de heer Duco Sickinghe aan boord blijft tot het einde van de maand. Ik heb ook met hem nog een gesprek over een aantal lopende dossiers. Ik zal ervoor zorgen dat wij een goede aansluiting krijgen met het nieuwe management zodra dat in dienst is. Ik zal al onze zorgen bezorgen aan het nieuwe management.

Ik ben er zelf ook geen voorstander van dat de overheid zich mengt in een privébedrijf. Toch moet de overheid als behoeder van het algemeen belang een aantal zaken veilig stellen, waaronder die eigen Vlaamse producties. Daar moeten blijvend middelen beschikbaar voor zijn. Verder blijft de technologische vernieuwing belangrijk alsook de betaalbaarheid en het comfort voor de consument. Telenet moet dat weten. Liberty Global moet dat weten. U bent diegene die hen dat moet vertellen.

De voorzitter

De heer De Coene heeft het woord.

Philippe De Coene

Minister, de heer Vandaele heeft het probleem juist geanalyseerd, en met hem zoveel anderen. Er is namelijk een greep op die zogenaamde melkkoe. Wanneer we deze vraag verbinden met de vorige, dan is de vraag wie in Vlaanderen voor wie rijdt. Zal men kiezen voor iemand die Vlaamse content beschouwt als iets waar men zelf gemakkelijk geld kan mee winnen zonder daar veel inspanningen voor te doen of zijn we bereid de Vlaamse audiovisuele industrie te beschermen, al dan niet met het decreet dat vandaag voorligt in deze of in een gewijzigde vorm? Het is het een of het ander. Als de omroepen zich verenigen en onder meer via Rumble en de opvolger daarvan proberen een positie in te nemen op die mediamarkt, dan zegt men dat het niet goed is. Maar tegelijkertijd waarschuwt men voor de overname van Telenet door een Amerikaans bedrijf. Ik stel voor dat we in Vlaanderen nu eens duidelijke keuzes maken en in de eerste plaats kiezen voor de audiovisuele producties en voor de Vlaamse omroepen, bij voorkeur in verenigde vorm.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Minister, dit is geen verrassing voor sommigen onder ons. Ik wil u aanraden om zo snel mogelijk een afspraak te maken met Duco Sickinghe om nog een deal te sluiten voor de Australiërs daar zijn. Onlangs was er de hoorzitting in de commissie Media over de kabelrechten. Ik vroeg toen aan de heer Sickinghe zich voor te stellen dat de aandeelhouders de macht zouden overnemen bij Telenet. Het antwoord was dat dit zeer reëel is en dat als dit gebeurt, de vergoedingen voor de televisiezenders en de tv-industrie ter discussie zouden staan. De aandeelhouders van Telenet die vandaag de macht overnemen, betalen in het buitenland in vele gevallen niet aan televisiezenders. Daar heeft men het omgekeerde model: de zenders moeten betalen aan de distributeur. We zijn hier op een heel gevoelig punt aanbeland. Ik vermoed dat u al het gewicht en al de flair die u bezit, in de schaal zult leggen bij Telenet om nog binnen de maand tot resultaten te komen. Ik hoop dat we dat dan in de commissie zullen vernemen.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Minister, ik wil graag uw agenda stofferen voor het overleg dat de heer Vandaele vraagt, en wel met drie punten. Een: de rechten die Telenet betaalt aan de zenders, vooral de Vlaamse zenders, in verhouding tot de buitenlandse zenders, moeten worden herbekeken. Twee: van de input die Telenet vandaag levert voor Vlaamse content voor de aanmaak van fictieseries, zou ik graag hebben dat het helemaal – ook de middelen van Telenet – wordt beheerd door het Vlaams Audiovisueel Fonds. Drie: ik wil een definitieve oplossing voor de regionale televisie in de lijn van mijn voorstel van decreet en uw actieplan, die in elkaars verlengde liggen. Ik zou zeggen: agendeer het.

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Minister, ik roep u op om in deze fase uw gewicht en politieke macht te gebruiken om in dit dossier bepaalde knopen door te hakken, voordat Duco Sickinghe het bedrijf verlaat. Het gaat om de regionale omroepen en de Vlaamse creatieve sector, want er is veel tewerkstelling aan verbonden. Die zaken moet u in de komende weken dringend bespreken met Duco Sickinghe.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Minister, ik zal het niet hebben over uw gewicht, want ‘horresco referens’, nietwaar. De grootste ontgoocheling en het dieptepunt van de heer Porters carrière was volgens de Australische media het feit dat er zoiets was als regulatoren en regeringen die een mening hadden over hoe een en ander geregeld moet worden. Het is dus belangrijk dat u in een gesprek aan de heer Porter duidelijk maakt dat Vlaanderen Australië niet is en dat Vlaanderen een zeer goede band nodig heeft met alle distributeurs om te kunnen doen wat er nu wordt gedaan.

De distributeurs hebben een heel belangrijke rol te spelen in de plannen die u hebt met de regionale omroepen. Dat hebben we twee weken geleden mogen vernemen uit uw discussienota. De distributeurs hebben ook een heel belangrijke rol te spelen in de vele uitstekende fictieprogramma’s en content die in Vlaanderen worden gebracht. Dat is een heel belangrijke taak voor u.

Minister Ingrid Lieten

Collega’s, ik neem al jullie wensen mee. Ik zal zeker mijn gewicht in de schaal werpen. Ik hoop dat jullie dat ook doen in de commissie. Al die zorgen deel ik met de minister-president en minister Bourgeois. We hebben enkele maanden geleden al een delegatie ontvangen, waar we heel kritisch waren en duidelijk hebben gemaakt welke dossiers aanhangig zijn, onder andere de regionale zenders, onder andere de correcte vergoeding van de auteursrechten en de directe verdeling daarvan en meer transparantie daarover, onder andere de discussie over investeringsplicht en de relatie met de zenders.

We hebben die kritische bemerkingen toen al op tafel gelegd. Ik zal dat blijven doen. U weet dat ik me daar volledig voor blijf engageren. Ik zal de goede overgang mee helpen verzorgen. Ik zal daarover spreken met de heer Sickinghe, die nog tot het einde van de maand actief is, en daarna met de nieuwe CEO. Ik zal hem een aantal dwingende suggesties doen waarmee hij in Vlaanderen zijn draagvlak kan vergroten.

De heer De Coene zegt dat we moeten kiezen tussen distributeurs en omroepen. Ik hoop dat we daaruit geraken. Voor mij is de echte uitdaging dat we de Vlaamse inhoud en de consumentenbelangen veilig kunnen stellen. De vraag wordt hier opgeworpen om heel snel nog een deal te sluiten met de heer Sickinghe. Ik weet niet of die man in een positie verkeert om nog deals te sluiten.

Minister, ik hoop dat u dat gesprek zult hebben met de nieuwe leiding, maar u zegt dat u dat zult doen. Met de heer Sickinghe kon dat nog in het Nederlands, ik vrees dat dat straks in het Engels zal moeten.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.