U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 50 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Mia De Vits bij motie van orde het woord gevraagd.

Mevrouw De Vits heeft het woord.

Mia De Vits

Voorzitter, de commissie Buitenlands Beleid heeft gisteren het ontwerp van decreet goedgekeurd tot instemming van het verdrag over de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. Ik zou u willen vragen, ook al ligt de agenda van de plenaire vergadering van 27 februari al vast, of dit punt kan worden toegevoegd aan de agenda van die vergadering. Van in het begin werd aangedrongen op een spoedige behandeling, vandaar ons verzoek om dit toe te voegen aan de plenaire vergadering van 27 februari.

De voorzitter

Ik zal dit straks aan de vergadering voorleggen.

Het incident is gesloten.

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.