U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2013, 14.01u

Hulde
De voorzitter

Beste collega’s, vandaag nemen we afscheid van Mark Demesmaeker. Collega Demesmaeker verlaat per 1 februari het Vlaams Parlement om een internationaal vervolg te geven aan zijn politieke carrière, als lid van het Europees Parlement. In dat parlement zal hij partijgenote Frieda Brepoels vervangen, die burgemeester van Bilzen is.

Mijnheer Demesmaeker, beste Mark, velen zullen dit niet weten: toen u in 2004 de overstap maakte van de media naar de politiek, keerde u eigenlijk terug naar een oude liefde. Als tiener was u actief bij de Volksuniejongeren, en van 1982 tot 1988 was u voor de Volksunie lid van de gemeenteraad van Halle. Als een van de jongste gemeenteraadsleden van het land vertolkte u toen een rebelse stem. In 1988 werd u herkozen, maar een jaar later kreeg u de kans om als journalist bij de toenmalige BRT aan de slag te gaan en verliet u de politiek. In de daaropvolgende jaren verwierf u bekendheid als vtm-nieuwsanker en presentator van het televisieprogramma Groene Vingers. Uw politieke overtuiging had u echter nooit verlaten. In 2004 nam u uw oud engagement opnieuw op en verwierf u een zitje in dit parlement. U werd Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA in Vlaams-Brabant, niet alleen als een bekende, maar ook als een bewuste Vlaming. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd u in 2007 schepen voor Vlaams Beleid, Cultuur, Toerisme, Openbaar Groen en Leefmilieu in Halle. En van 2005 tot 2006 was u algemeen secretaris van de N-VA.

Beste Mark, in uw hoedanigheid van Vlaams volksvertegenwoordiger bewees u, in eigen bewoordingen, geen ‘kasplant’ te zijn. U trok fel – en bijwijlen ook ludiek – van leer tegen alle facetten van de sluipende verfransingsdruk in de Vlaamse Rand. U bewerkstelligde een Vlaamse urgentiedienst voor de regio Halle, u lag aan de basis van het decreet dat het recht op wonen in eigen streek ondersteunt, en als Vlaamsgezind Pajot stond de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde hoog op uw agenda. Maar ook de thema’s leefmilieu en natuur bleven u als toegewijd tuinier en natuurliefhebber nauw aan het hart liggen. Zo kwam u onder meer op voor het lot van de Plantentuin van Meise en werd uw resolutie om het Zoniënwoud in te schrijven op de lijst van het Werelderfgoed van de Mens, aangenomen in deze plenaire vergadering.

Beste Mark, vanaf overmorgen gaat u verder als Europees Parlementslid. Vanaf overmorgen gaat u als Vlaams-nationalist Vlaanderen vertegenwoordigen in Europa. Met het u typerende engagement en met uw zin voor communicatie zult u er in woord en beeld van u laten horen. Van ganser harte en in naam van deze plenaire vergadering wens ik u daar alle succes bij! (Applaus)

Mark Demesmaeker

Voorzitter, beste Jan, dank u voor deze woorden.

Mijn vertrek is het gevolg van een samenloop van omstandigheden na de lokale verkiezingen van oktober. Mijn geloof in de Vlaamse overheid is sterk, maar ook dat in Europa. Het politieke bedrijf in onze commissie spitst zich vaak toe op wetgevend werk, en dat is technisch werk. Dat neemt niet weg dat ieder van ons vertrekt vanuit het hart, vanuit idealen, vanuit het geloof in een politiek project.

Die idealen verschillen van fractie tot fractie, van partij tot partij. In de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, die ik sinds 2004 opvolg en waar ik sinds 2009 voorzitter van ben, heb ik ervaren dat we het vaak opvallend eens zijn over de partijgrenzen heen en zelfs met degenen waar we soms heel erg mee botsen. Dat geldt zeker als het over gemeenschappelijke bekommernissen gaat.

Daarom hoop ik, ik doe een oproep aan de leden van die commissie en ook aan de anderen, dat ze ambassadeur blijven voor die bekommernissen. Blijf dit voltallige parlement sensibiliseren en enthousiasmeren voor onze hoofdstad, voor Brussel. Het is een stad die sterk verandert, die sterk groeit. Er komen enorm veel uitdagingen op ons af. Vlaanderen zal genoodzaakt zijn om meer dan ooit te investeren in de hoofdstad. Dat is niet altijd even evident omdat elders in Vlaanderen uit te leggen. Ik reken op die collega’s die dat soms met heel veel gedrevenheid doen of gedaan hebben.

Ik hoop dat diezelfde collega’s ook ambassadeur blijven voor de Vlaamse Rand en voor een doorgedreven specifiek beleid voor de Rand, zodat die regio open en gastvrij is en blijft, maar vanuit een sterk groen en Vlaams karakter.

Als we over idealen spreken: inderdaad voorzitter, ik ben Europeër. Ik ben Europeër vanuit een geloof in Europa dat uit het principe van subsidiariteit respect heeft voor de identiteit en de verscheidenheid van elk volk. Ik geloof in een Europa waarin Vlaanderen vanuit de democratie die hier gestalte krijgt, een volwaardige stem heeft.

Onze Catalaanse collega’s hebben dat principe vorige week nog goedgekeurd. Ik heb alleen de Engelse versie. Het Catalaanse parlement zegt: “The people of Catalonia have by reason of democratic legetimacy the character of a sovereign political and legal entity.”

Ik vind dit heel mooi geformuleerd. Ieder woord heeft zijn belang. Met dat inzicht vertrek ik naar Europa. Ik onthoud heel goed dat dit Vlaams Parlement zijn eigen democratische legitimiteit heeft, en ik wens u allemaal nog veel succes bij uw werkzaamheden, nog tot mei 2014.

Dank u wel. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.