U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2013, 14.01u

Rouwhulde
De voorzitter

Collega’s, dames en heren, ik wil op deze plaats namens het Vlaams Parlement hulde brengen aan kunstenaar Roger Raveel, die vanmorgen overleden is. Roger Raveel zal herinnerd worden als een van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars van dit land. Ook in het buitenland staat zijn werk hoog aangeschreven.

Raveel is vooral bekend als schilder. Zijn stijl wordt omschreven als ‘de nieuwe visie’. Aanvankelijk werkte hij abstract, maar later introduceerde hij steeds meer figuratieve elementen, met heldere kleuren en gestileerde vormen. Raveel verheft daarbij zijn directe leefwereld tot kunst. Dit levert beelden op van huiskatten, bakfietsen en wandtafeltjes. Een vaak voorkomend personage is de gewone man met de pet.

Raveel besloot echter al snel dat een nageschilderde werkelijkheid nooit helemaal écht is en ging een stap verder door ‘echte’ voorwerpen in zijn schilderijen te integreren. Befaamd is zijn installatie met een levende duif in een kooi. Dikwijls ook plaatst hij in zijn schilderijen spiegels om de omgeving in het kunstwerk binnen te halen. Even vaak duiken witte vierkanten op als symbool voor leegte en eenzaamheid.

Raveel is een van de zeldzame kunstenaars die al bij leven een museum kregen dat volledig aan hen gewijd is. Roland Jooris, de vroegere conservator van het Raveelmuseum, zegt over hem – en ik citeer: “Raveel was in zijn werk nooit eenzijdig, hij wou nooit bij een bepaalde strekking behoren. Hij wilde de totaliteit aan alle stijlen in zijn werk verenigen. Daarbij ontzag hij noch de schoonheid, noch de harmonie. Er heerste vaak een ondraaglijke spanning in zijn werk.”

Roger Raveel was als kunstenaar fel gewaardeerd. Dat blijkt ook uit de vele prijzen en onderscheidingen die hij in ontvangst mocht nemen.

Ook ons eigen Vlaams Parlement heeft die waardering uitgedrukt. In 1992 ontving Roger Raveel de Gouden Erepenning, toen nog van de Vlaamse Raad, en in 2009 liep in De Loketten de tentoonstelling ‘De Wereld van Roger Raveel’.

En er is natuurlijk zijn monumentale kunstwerk ‘Bezinning over de illusie van de macht’, dat op een indrukwekkende manier – pal voor het kantoor van de parlementsvoorzitter – de vraag stelt naar de verhouding tussen macht, parlement, politiek en democratie.

Collega’s, dames en heren, met deze charmante éminence grise, die Roger Raveel was, verliest de kunstwereld een van zijn grootste hedendaagse vertegenwoordigers.

Mag ik u vragen te zijner eer een minuut stilte in acht te nemen?

– De Vlaamse volksvertegenwoordigers nemen enkele ogenblikken stilte in acht.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.