U bent hier

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister-president, op de nieuwjaarsreceptie van Belgacom heeft de grote baas stoute uitspraken gedaan. Hij zei dat de Belgische overheid de bedrijven doodknijpt. Dat is ook het beeld dat het buitenland van ons heeft, vervolgde hij. Hij heeft zelfs schuttingtaal gebruikt, een f-woord: “fuck you”, heeft hij gezegd. Ik zou dat hier op het spreekgestoelte nooit durven herhalen. Hij heeft dus stoute dingen gezegd.

- Mevrouw Veerle Heeren, ondervoorzitter, treedt als voorzitter op.

Ik vind dat een beetje vreemd voor iemand die aan het hoofd staat van een overheidsbedrijf en daar goed voor betaald wordt. Belgacom is een overheidsbedrijf, meer dan de helft van de aandelen is nog altijd in handen van de federale overheid, met name 54 procent.

U hebt daar alert op gereageerd, minister-president. U hebt hem terechtgewezen. Meer zelfs, u hebt meteen de vraag gesteld of Belgacom niet moet worden geregionaliseerd. U hebt dat in een tweet gezet. Wij vonden dat een interessante suggestie. Wij willen daar met u over nadenken. In het Octopusakkoord, een bijlage van het Vlaams regeerakkoord, staat dat die telecombevoegdheden het best worden overgedragen.

U gaat dus verder, u wilt ook Belgacom overhevelen. Minister-president, u hebt collega’s die van alles twitteren. Rijp en groen door elkaar. Ze twitteren van alles. U doet dat niet. Als u iets twittert, dan hebt u daarover nagedacht. Ik ga ervan uit dat u ook over de regionalisering van Belgacom hebt nagedacht. Waarschijnlijk lange tijd, waarschijnlijk zeer grondig. Hoe ziet u dat concreet?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, mijnheer Vandaele, bedankt dat u mijn tweets leest. Ik pas me aan de evoluties inzake communicatie aan. U hebt gelijk, ik weeg mijn tweets zeer zorgvuldig af. Dat is ook hier gebeurd.

Als we de industrie in Vlaanderen en België wat nieuwe dynamiek proberen te geven, dan ben ik ervan overtuigd dat de captains of industry een niet onbelangrijke rol spelen om kleine bedrijven en jonge mensen te stimuleren die stappen te zetten. Dan krijg je zulke uitspraken van iemand die in een overheidsbedrijf actief is – 53,5 procent van de aandelen is in handen van de Federale Regering – en dan moet u dubbel opletten. Niet wijs, zulke uitspraken.

Mijnheer Vandaele, u hebt het over de regionalisering die ik eraan toegevoegd heb. Sommigen dachten dat ik Belgacom in stukken zou hakken, maar u hebt terecht onderstreept dat het aandeelhouderschap voor 53,5 procent in handen is van de Federale Regering. Artikel 42 van de wet van 1991 bepaalt dat de staat aandeelhouder kan zijn.

Artikel 1 van de Grondwet zegt dat de federale staat bestaat uit gemeenschappen en gewesten. Zonder een wet te moeten aanpassen, is het perfect mogelijk dat een pakket van de Federale Regering, zijnde 53,5 procent, wordt doorgeschoven naar de gemeenschappen en gewesten.

De vraag is waarom je dat zou doen en dat is een terechte vraag. Ik vind dat een debat waard. Sommigen zeggen dat we het moeten privatiseren, anderen vragen zich af waarom een regio daarin geïnteresseerd zou zijn. In het Vlinderakkoord gaat een aantal telecombevoegdheden over naar de regio’s. Voor het medialandschap en de verwevenheid tussen internet en televisie enzovoort, is het heel belangrijk te weten hoe de toekomst van Belgacom, die actief is in Vlaanderen, zich zal ontwikkelen. In content en vele andere zaken ben ik veel minder beslagen.

Er komt nu een hersamenstelling van de raad van bestuur van Belgacom, met een nieuwe voorzitter en alles erop en eraan. Met mijn korte tweet wil ik duidelijk maken dat dit een interessant debat is dat wel eens moet worden gevoerd: hoe gaan we om met de participaties van de federale overheid waar Vlaanderen mogelijks interesse in heeft? Dat zit allemaal achter mijn eenvoudige tweet, dat zoals u terecht hebt vermoed, wordt onderbouwd door een heel dossier.

Minister-president, u hebt me inderdaad niet ontgoocheld. We weten dat we in dossiers als telecom, media, frequenties vaak te maken hebben met aspecten die federaal zijn gebleven, maar die wel hinderlijk zijn voor een goed Vlaams beleid. De gemeenschappen zijn bevoegd voor media, dus radio en televisie. De federale overheid blijft bevoegd voor telecom. U hebt het zelf gezegd, op de duur zal het helemaal door elkaar lopen en in de toekomst zal dat alleen maar verergeren. We zullen het onderscheid nog nauwelijks kunnen maken.

Minister-president, u zegt dat er misschien wat mogelijk is met de aandelenpakketten. U zegt ook dat we het debat daarover misschien wel eens kunnen voeren. Bent van plan zelf initiatieven te nemen op dat vlak?

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Minister-president, ik heb uw tweet ook gelezen. Die was zeer kort en daarom ook heel veelzeggend. Toch blijft er nog wat onduidelijkheid bestaan over wat precies de bedoeling is. Als u dat spoor lanceert, doet u dat uiteraard niet zomaar. Ziet u dat gerealiseerd worden in het kader van de gesprekken over de zesde staatshervorming, of ziet u dat daar helemaal los van en is het misschien iets voor nadien?

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Minister-president, ik dacht dat in een zesde staatshervorming telecom niet gesplitst en geregionaliseerd zou worden. U bent me dunkt toch al bezig met uw zevende staatshervorming.

Ik wil twee andere dimensies inbrengen in de discussie. Als Vlaanderen internationaal een belangrijke rol wil spelen, dan moet het nagaan hoe het met de eigen telecomtarieven en -werking omgaat. Minister-president, ik woon in een grensgebied en ik heb regelmatig een Frans netwerk op mijn gsm. En mijn telefoonfactuur gaat dan astronomisch omhoog zonder dat ik het weet. Ik denk dat we grensoverschrijdend naar een tariefverlaging moeten gaan. We moeten eigenlijk overgaan naar een noodzakelijke schaalvergroting om de prijzen op elkaar af te stemmen. Ik denk daarnaast dat we geen stap vooruit zetten als we morgen bellen naar vrienden in Luik en een buitenlands tarief moeten betalen.

Een andere dimensie is dat we ook waakzaam moeten zijn, in welke structuur we ook terechtkomen, dat de overheid een vinger in de pap kan blijven hebben als het gaat over telefonie, signaaldistributie enzovoort. Ik ben geen minnaar van Belgacom, verre van. Maar ik vind het wel belangrijk dat er een overheidscontrole is op een zeer fundamenteel bedrijf dat in deze een zeer essentiële dienstverlening aan de bevolking biedt. We blijven ook eigenaar van onze wegen om te garanderen dat iedereen erop kan rijden. Dat geldt ook als het gaat om telefoonverkeer, om internet.

Minister-president Kris Peeters

Er zijn voors en tegens. Ik wil alleen maar onderstrepen dat, zeker inzake de hele problematiek van G4 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dit een element is waarmee rekening kan worden gehouden. Mijnheer Van Hauthem, we zullen zien wanneer en waar dat opnieuw op tafel komt.

Het doemscenario van de heer Caron over het feit dat we straks internationale tarieven zullen moeten betalen, dat is natuurlijk helemaal uit de lucht gegrepen.

Minister-president, we vinden het idee in verband met de regionalisering van Belgacom eigenlijk een leuk idee. We willen daarover nadenken. Misschien, als u daar werk van maakt, steunen we u daarin.

Collega’s, ik ben zelf niet een groot twitteraar. Ik neem me wel voor, minister-president, om u te volgen. Op Twitter.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

– De heer Jan Peumans, voorzitter, treedt als voorzitter op.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.