U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 januari 2013, 14.01u

van Johan Sauwens aan minister Philippe Muyters
173 (2012-2013)
De voorzitter

De heer Sauwens heeft het woord.

Johan Sauwens

Voorzitter, minister, dames en heren, na het debat over de miljoenen en miljarden euro’s voor onderwijs gaat mijn actuele vraag over een meer bescheiden budget.

Het is een kwestie van goede afspraken. Bloso heeft aan de meeste gemeenten laten weten dat er een kredietentekort zal zijn voor een aantal jaarafrekeningen. Een aantal sportfederaties hebben eenzelfde bericht ontvangen betreffende de sportkampen die ze organiseren en betreffende hun basissubsidie. Hoe komt dat? Dit is nieuw.

Normaal gezien worden de decretaal erkende organisaties gesubsidieerd. In de jaren tachtig en negentig kon slechts een gedeelte van die federaties worden uitbetaald. Maar de omvang van dit probleem is nieuw. Wat gaat u daaraan doen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Mijnheer Sauwens, ik ben blij dat u deze vraag stelt. Er is niets gewijzigd. We werken nog altijd op dezelfde manier. Bloso krijgt een enveloppe via het Sport voor Allen-decreet. Daarvan geeft Bloso 90 procent aan de gemeenten als voorschot. Achteraf volgt er een verrekening waarvoor nog 10 procent in de enveloppe zit. Dat is de filosofie.

De afrekening kan zo correct gebeuren dat ze nog meer dan 10 procent nodig hebben, dan wordt het bedrag proportioneel verdeeld. Als ze nog minder dan 10 procent nodig hebben, wat meestal het geval is, dan wordt de volledige afrekening correct uitgevoerd. Iedereen weet al jaren – zelfs toen u nog minister van Sport was – dat de enveloppe op voorhand vastligt. Er is geen externe kostendrijver. Blijkbaar heeft Bloso dat verkeerd doorgegeven aan de gemeenten. De gemeenten hebben een verkeerde indruk gekregen. Ik heb aan Bloso gevraagd om dat recht te zetten en te communiceren hoe de vork in de steel zit. Tot nu toe heeft Bloso dat niet gedaan.

Ik ben echt geschrokken toen ik in uw actuele vraag las dat zelfs de voorschotten niet meer worden uitbetaald. Ik heb gevraagd waar het precies over ging. U hebt het nu aangegeven. Het ging gelukkig niet over het Sport voor Allen-decreet, maar over de sportkampen. Dat is helemaal geen opdracht van mij en Bloso beschikt wél over dat geld. Als Bloso de sportkampen op een andere manier wil subsidiëren, kan ik dat begrijpen, want dat is een oud systeem. Het mag eens worden opgefrist, het mag eens worden onderzocht.

Maar dan communiceren dat er geen middelen zijn, vind ik wel een verkeerd signaal. Ik zal dat duidelijk maken aan Bloso en daarover met hen praten. Er is geen budgettair probleem, er is wel een communicatieprobleem. Dat moet worden rechtgezet. Dit kan niet, daar hebt u 100 procent gelijk in.

Johan Sauwens

Minister, het gaat niet om niets. De sportkampen zullen voor 2012 meer dan 30.000 euro niet ontvangen. Volgens Bloso zijn er geen kredieten. Intussen krijgen ze al het bericht dat ze in 2013 meer dan 34.000 euro niet zullen krijgen. De kampen zijn wel al gepubliceerd. Mensen hebben al ingeschreven. Dat is alleszins een probleem van laattijdigheid, maar er is ook een probleem van goede afspraken met de federaties en de gemeenten.

De gemeenten zouden 6 à 7 procent minder ontvangen dan in 2011. Alle beetjes helpen. Dit gebeurt na de feiten, het jaar is volledig voorbij, dat is niet correct. Dat is een praktijk van de jaren tachtig en negentig. Ik heb het nog eenmaal meegemaakt onder minister Anciaux, en hij heeft het onmiddellijk rechtgezet.

U hebt nog budgetten binnen Sport die u daarvoor kunt inzetten. Ik ben totaal verwonderd dat u zegt dat er geen budgettaire beperking is.

De voorzitter

De heer Gysbrechts heeft het woord.

Peter Gysbrechts

Minister, ik was ook wat geschrokken van de actuele vraag van de heer Sauwens. Als we even terugkeren naar de begrotingsbesprekingen en het beleidsplan, dan hadden we altijd een positief verhaal over middelen voor sport. Ik hoor u graag zeggen dat het een fout signaal is van Bloso, maar dat zorgt toch voor enige ongerustheid, zowel bij de gemeentebesturen als bij de federaties. De heer Sauwens zegt in zijn repliek dat er echt wel middelen zijn die nog niet op hun plaats zitten.

Binnen de context van de financiële situatie en van wat we in verschillende beleidsdomeinen meemaken, zorgt dat toch voor een onrust die niet nodig zou zijn als ik u hoor, minister. Ik zou graag zo spoedig mogelijk een reactie krijgen van Bloso in de commissie, want dit zorgt niet voor een goed werkklimaat in het sportveld.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Minister, het is goed dat u de cijfermatige zaken rechtzet. Ik ga ervan uit dat ze kloppen. U kunt goed tellen, dat weten we. Ik vind het niet fijn dat de administratie dit soort fouten maakt, en dan nog in een sector die in economisch moeilijke tijden onder druk staat. Gemeenten en federaties hebben niet te veel. Straks zal er voor gemeenten op die post nog meer druk komen. Het Bloso moet zich veel meer als een loyale partner van het sportveld opstellen en twee keer nadenken alvorens doemberichten die niet kloppen de wereld in te sturen.

Minister, u krijgt van mij het voordeel van de twijfel, maar ik zou graag hebben dat de commissieleden die dit opvolgen, een kopie kunnen krijgen van die rechtzettingsbrief. Ik hoop dat die brief er heel snel komt.

Ik begrijp jullie reactie voor 100 procent. De filosofie blijft dezelfde. Het is een gesloten enveloppe waarvan 90 procent met voorafnames of voorschotten wordt doorgegeven en een verrekening van 10 procent. Mijnheer Sauwens, ik kan blijven zeggen dat ik van Bloso geen enkel signaal heb gekregen dat er een gebrek aan middelen zou zijn. Ik was stomverbaasd, zeker over de mail over de sportkampen en de voorschotten. Ik heb geen enkel signaal gekregen dat er een probleem is. Ze hebben die middelen ook gekregen. Dus is er voor mij een foute communicatie. Net als jullie wil ik dat Bloso dat rechtzet, dat het wordt gecorrigeerd op de manier zoals het moet gebeuren. In de commissie moeten we kijken naar het wat en hoe. Ik zal in de komende uren en dagen de nodige actie ondernemen. Ik had al gevraagd aan Bloso om een correctie te doen op hun communicatie.

Johan Sauwens

Die klaarheid is op korte termijn nodig. We moeten daarover kunnen samenzitten. Het zijn niet zozeer de gemeenten die het geld niet zullen krijgen, het zijn de clubs die het via het decreet op het lokaal sportbeleid niet zullen krijgen. Die staan vandaag zeer zwaar onder druk.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.