U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ontslag van een Vlaams volksvertegenwoordiger
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van Vera Van der Borght aan minister Jo Vandeurzen
127 (2012-2013)
van Johan Sauwens aan minister Kris Peeters
136 (2012-2013)
van Jurgen Verstrepen aan minister Ingrid Lieten
138 (2012-2013)
van Marleen Van den Eynde aan minister Ingrid Lieten
139 (2012-2013)
Regeling van de werkzaamheden
Aanwijzing van gemeenschapssenatoren
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Onderzoek van de geloofsbrieven van drie nieuwe leden
Eedaflegging van de nieuwe leden
Actuele vragen
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.