U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemming

Dames en heren, aan de orde is de aangehouden stemming over amendement nr. 7, van de heren Callens, Vanden Bussche en De Meulemeester, de dames De Ridder, Peeters en De Knop en de heer van Rouveroij, tot invoeging van een hoofdstuk 19/1, dat bestaat uit een artikel 62/1.

Stemming nr. 12

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

65 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

65 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

63 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 13

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

65 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

65 leden hebben ja geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

63 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.