U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 16/A, van de heren Van Hauthem en Sintobin en mevrouw Vissers, op de tabel bij artikel 1.

Stemming nr. 2

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

64 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

62 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 16/B, van de heren Van Hauthem en Sintobin en mevrouw Vissers, op de tabel bij artikel 1.

Stemming nr. 3

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

64 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

62 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 12, van de heren Sanctorum en Watteeuw, op de tabel bij artikel 1.

Stemming nr. 4

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

63 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

61 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 1.

Stemming nr. 5

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

64 leden hebben ja geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

62 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord.

Artikel 1 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 15, van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer Keulen, mevrouw Van Volcem en de heren van Rouveroij en Van Mechelen, op de tabel bij artikel 3.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

62 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 14, van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer Keulen, mevrouw Van Volcem en de heren van Rouveroij en Van Mechelen, op de tabel bij artikel 3.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

62 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 3.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

62 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord.

Artikel 3 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement nr. 13, van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer Keulen, mevrouw Van Volcem en de heren van Rouveroij en Van Mechelen, op de tabel bij artikel 20.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

64 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 20.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

64 leden hebben ja geantwoord.

Artikel 20 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 11

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

64 leden hebben ja geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

62 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.