U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid over het verzoekschrift over een kritische evaluatie van de toedieningsmodaliteiten van vaccinatie en in het bijzonder van de toestemmingsprocedure in centra voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Mevrouw Jans, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, op 8 mei 2012 werd het verzoekschrift ingediend. Het werd op 16 mei door u ontvankelijk verklaard en naar onze Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid doorverwezen. Daar beslisten wij op 12 juni om advies te vragen aan minister Jo Vandeurzen en om meer uitleg te vragen aan het Kinderrechtencommissariaat. Op 4 december 2012 waren beide stukken binnen en hebben wij de bespreking gehouden.

Om een lang verhaal kort te maken: de inhoud van het verzoekschrift betreft het feit dat de indiener niet akkoord gaat met de manier van werken van de CLB’s op het vlak van vaccineren. Minister Vandeurzen heeft daar een zeer uitvoerig antwoord op geformuleerd. Bij de bespreking van zijn antwoord zijn er geen verdere opmerkingen gemaakt door de commissieleden. Wij hebben ons aangesloten bij het antwoord van minister Vandeurzen en wij hebben beslist om niet in te gaan op de vraag van de verzoeker om gehoord te worden.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.