U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden
van Vera Van der Borght aan minister Jo Vandeurzen
126 (2012-2013)
van Yamila Idrissi aan minister Joke Schauvliege
118 (2012-2013)
van Peter Reekmans aan minister Joke Schauvliege
119 (2012-2013)
van Erik Arckens aan minister Joke Schauvliege
120 (2012-2013)
van Joris Van Hauthem aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Joke Schauvliege en minister Hilde Crevits
123 (2012-2013)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Kris Peeters en minister Hilde Crevits
124 (2012-2013)
van de Vlaamse Regering
1796 (2012-2013) nr. 1
van Paul Delva, Yamila Idrissi, Willy Segers, Ann Brusseel en Luckas Van Der Taelen
1702 (2011-2012) nr. 1
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
Voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
van de Vlaamse Regering
1791 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Güler Turan
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1796 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Marleen Vanderpoorten
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Paul Delva, Yamila Idrissi, Willy Segers, Ann Brusseel en Luckas Van Der Taelen
1702 (2011-2012) nr. 1
Bespreking
Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van de personeelsformatie van de Vlaamse Ombudsdienst
van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement
10 (2012-2013) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement
45 (2012-2013) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement
46 (2012-2013) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement
48-A (2012-2013) nr. 1
Bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
14 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Griet Smaers en Erik Tack
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
15 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Griet Smaers, Erik Tack, Bart Tommelein, Veli Yüksel, Tine Eerlingen, Willy Segers, Güler Turan, Martine Fournier, Steve D'Hulster, Paul Delva, Filip Watteeuw, Karin Brouwers, Jos De Meyer, Kathleen Deckx, Cindy Franssen, Marijke Dillen, Els Kindt, Else De Wachter, Wilfried Vandaele, Jurgen Vanlerberghe, Khadija Zamouri, Patricia De Waele, Griet Coppé, Karim Van Overmeire en Luckas Van Der Taelen
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1752 (2012-2013) nr. 1
Verslaggevers
Griet Smaers, Erik Tack, Tine Eerlingen, Kathleen Deckx, Jos De Meyer, Els Kindt, Paul Delva, Else De Wachter, Jurgen Vanlerberghe, Patricia De Waele, Willy Segers en Wilfried Vandaele
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Christian Verougstraete, Felix Strackx en Erik Tack
1754 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Ann Brusseel, Khadija Zamouri, Irina De Knop, Gwenny De Vroe en Sas van Rouveroij
1767 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Joris Van Hauthem, Marijke Dillen en Wim Van Dijck
1767 (2012-2013) nr. 4
Hoofdelijke stemming
van Irina De Knop, Gwenny De Vroe, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1762 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Ann Brusseel, Khadija Zamouri, Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Fientje Moerman en Sas van Rouveroij
1769 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Linda Vissers, Joris Van Hauthem en Stefaan Sintobin
1758 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Marc Vanden Bussche, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1758 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Joris Van Hauthem, Linda Vissers en Stefaan Sintobin
1759 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Wim Wienen en Jan Penris
1781 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Khadija Zamouri, Mercedes Van Volcem, Irina De Knop, Vera Van der Borght en Sas van Rouveroij
1781 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Patricia De Waele, Lode Vereeck, Ivan Sabbe, Boudewijn Bouckaert, Peter Reekmans en Ulla Werbrouck
1781 (2012-2013) nr. 4
Hoofdelijke stemming
van Michèle Hostekint, Marc Hendrickx, Veli Yüksel, Liesbeth Homans, Veerle Heeren en Griet Coppé
1781 (2012-2013) nr. 5
Hoofdelijke stemming
van Khadija Zamouri, Annick De Ridder, Marnic De Meulemeester en Marc Vanden Bussche
1760 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Linda Vissers, Joris Van Hauthem en Stefaan Sintobin
1760 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Willy Segers, Ward Kennes, Fatma Pehlivan, Lieven Dehandschutter, Karin Brouwers, Kurt De Loor en Veli Yüksel
1760 (2012-2013) nr. 5
Hoofdelijke stemming
van Erik Tack, Felix Strackx en Christian Verougstraete
1775 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Stefaan Sintobin, Joris Van Hauthem en Linda Vissers
1761 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Marc Vanden Bussche, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1761 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Frank Creyelman, Chris Janssens en Christian Verougstraete
1765 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Katleen Martens, Wim Van Dijck en Wim Wienen
1770 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop, Fientje Moerman, Ann Brusseel en Sas van Rouveroij
1770 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Boudewijn Bouckaert en Lode Vereeck
1770 (2012-2013) nr. 4
Hoofdelijke stemming
van Marijke Dillen, Erik Tack, Felix Strackx, Joris Van Hauthem, Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen
1757 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts, Lydia Peeters, Gwenny De Vroe en Sas van Rouveroij
1757 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Marijke Dillen
1773 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts, Lydia Peeters, Gwenny De Vroe en Sas van Rouveroij
1773 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Jean-Jacques De Gucht, Herman Schueremans, Peter Gysbrechts, Bart Tommelein, Sas van Rouveroij en Bart Caron
1771 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Peter Gysbrechts, Jean-Jacques De Gucht, Bart Tommelein, Herman Schueremans en Sas van Rouveroij
1774 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Jean-Jacques De Gucht, Elisabeth Meuleman, Herman Schueremans, Peter Gysbrechts, Bart Tommelein en Sas van Rouveroij
1768 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Bart Tommelein, Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts, Herman Schueremans en Sas van Rouveroij
1764 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Lydia Peeters, Patricia Ceysens, Fientje Moerman, Filip Anthuenis en Sas van Rouveroij
1777 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Stefaan Sintobin, Joris Van Hauthem, Linda Vissers en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
1753 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Stefaan Sintobin, Joris Van Hauthem, Linda Vissers en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
1753 (2012-2013) nr. 4
Hoofdelijke stemming
van Karlos Callens, Marc Vanden Bussche, Lydia Peeters, Bart Tommelein en Sas van Rouveroij
1753 (2012-2013) nr. 5
Hoofdelijke stemming
van Marc Vanden Bussche, Karlos Callens, Lydia Peeters, Bart Tommelein en Sas van Rouveroij
1753 (2012-2013) nr. 6
Hoofdelijke stemming
van Gwenny De Vroe, Mercedes Van Volcem, Dirk Van Mechelen, Karlos Callens en Sas van Rouveroij
1772 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Marleen Van den Eynde, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en Pieter Huybrechts
1772 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Tinne Rombouts, Bart Martens, Tine Eerlingen, Michèle Hostekint en Wilfried Vandaele
1772 (2012-2013) nr. 4
Hoofdelijke stemming
van Patricia De Waele, Peter Reekmans, Lode Vereeck, Boudewijn Bouckaert, Ivan Sabbe en Ulla Werbrouck
1779 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Irina De Knop, Mercedes Van Volcem, Vera Van der Borght, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1779 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Marino Keulen, Filip Anthuenis, Annick De Ridder, Lydia Peeters en Sas van Rouveroij
1778 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Marleen Van den Eynde, Jan Penris en Pieter Huybrechts
1778 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Mercedes Van Volcem, Khadija Zamouri, Irina De Knop, Vera Van der Borght en Sas van Rouveroij
1780 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Patricia De Waele, Ulla Werbrouck, Boudewijn Bouckaert, Lode Vereeck, Ivan Sabbe en Peter Reekmans
1780 (2012-2013) nr. 4
Hoofdelijke stemming
van Wim Van Dijck en Pieter Huybrechts
1763 (2012-2013) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Mercedes Van Volcem, Gwenny De Vroe, Karlos Callens, Sas van Rouveroij en Dirk Van Mechelen
1763 (2012-2013) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Wilfried Vandaele, Johan Sauwens, Bart Martens, Tine Eerlingen, Karin Brouwers, Michèle Hostekint en Valerie Taeldeman
1763 (2012-2013) nr. 4
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1713 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Ward Kennes
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1791 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Güler Turan
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1796 (2012-2013) nr. 1
Verslaggever
Marleen Vanderpoorten
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Paul Delva, Yamila Idrissi, Willy Segers, Ann Brusseel en Luckas Van Der Taelen
1702 (2011-2012) nr. 1
Hoofdelijke stemming
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.