U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 december 2012, 9.01u

Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Verkiezing van een eerste ondervoorzitter

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van de eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking, ter vervanging van de heer Ludwig Caluwé.

Bij brief van 18 december 2012 draagt de heer Koen Van den Heuvel, voorzitter van de CD&V-fractie, mevrouw Sabine Poleyn voor.

Zijn er nog andere voorstellen? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik mevrouw Sabine Poleyn verkozen tot eerste ondervoorzitter van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.