U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 december 2012, 9.01u

Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de CD&V-fractie zijn

in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting de heer Ward Kennes als vast lid vervangen door de heer Dirk de Kort en de heren Ludwig Caluwé en Dirk de Kort als plaatsvervangend lid vervangen door de heren Ward Kennes en Jan Verfaillie,

in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand de heer Tom Dehaene als vast lid vervangen door de heer Peter Van Rompuy en de heer Ludwig Caluwé als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Griet Smaers,

in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking de heer Ludwig Caluwé als vast lid vervangen door de heer Ward Kennes en de heer Ward Kennes als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Peter Van Rompuy,

in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media de heer Ludwig Caluwé als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Johan Sauwens,

in de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie de heer Koen Van den Heuvel als vast lid vervangen door de heer Peter Van Rompuy en de heer Eric Van Rompuy als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Koen Van den Heuvel,

in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken de heer Marc Van de Vijver als vast lid vervangen door mevrouw Els Kindt en de heer Ludwig Caluwé en mevrouw Els Kindt als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Caroline Bastiaens en de heer Marc Van de Vijver,

in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen mevrouw Veerle Heeren als vast lid vervangen door de heer Paul Delva en de heer Paul Delva als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Veerle Heeren,

in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid de heer Tom Dehaene als vast lid vervangen door mevrouw Sonja Claes en mevrouw Sonja Claes als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Caroline Bastiaens,

in de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie mevrouw Sonja Claes als vast lid vervangen door mevrouw Caroline Bastiaens en de heer Tom Dehaene als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Sonja Claes,

in de Commissie voor Reglement en Samenwerking de heren Ludwig Caluwé en Carl Decaluwe als vast lid vervangen door de heren Koen Van den Heuvel en Eric Van Rompuy en de heer Tom Dehaene als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Peter Van Rompuy,

in de Deontologische Commissie de heren Ludwig Caluwé en Carl Decaluwe als vast lid vervangen door de heren Koen Van den Heuvel en Eric Van Rompuy,

in de Controlecommissie voor Regeringsmededelingen de heren Ludwig Caluwé en Carl Decaluwe als vast lid vervangen door mevrouw Caroline Bastiaens en de heer Veli Yüksel,

in de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven de heren Ludwig Caluwé en Carl Decaluwe als vast lid vervangen door mevrouw Caroline Bastiaens en de heer Eric Van Rompuy,

in de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte de heer Tom Dehaene als vast lid vervangen door mevrouw Caroline Bastiaens en de heer Ludwig Caluwé als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Karin Brouwers,

in de Commissie voor de Vervolgingen de heer Ludwig Caluwé als vast lid vervangen door de heer Koen Van den Heuvel,

en in de Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten de heer Ludwig Caluwé als vast lid vervangen door mevrouw Griet Smaers.

Verontschuldigingen
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.