U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 december 2012, 14.00u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Lode Vereeck bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar de uwe zijn dat ook. De afgelopen drieënhalf jaar hebben wij nooit een vraag over de begroting mogen stellen tijdens de lopende begrotingsbesprekingen, laat staan voor de plenaire begrotingsbespreking. Nu laat u een vraag van de heer Van Rompuy in dat verband wel toe. Betekent dit nu dat in het vervolg alle vragen over de begroting worden goedgekeurd, of dat gewoon alle vragen worden goedgekeurd, en u niet langer van uw discretionaire macht zult gebruikmaken?

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Open Vld wil zich aansluiten bij de woorden en de ergernis van de heer Vereeck. Voorzitter, dit is bij uitstek een vraag die ons volgende week dinsdag en woensdag zal bezighouden, in het lang en in het breed, wellicht tot ergernis van de Vlaamse Regering. Als u dan toch van plan zou zijn om de heer Van Rompuy hier het woord te geven en deze vraag te handhaven, dan zal Open Vld zich uit protest niet aansluiten bij de actuele vraag. Maar, zoals gezegd, uitgesteld is niet verloren.

De voorzitter

Dat laatste klopt inderdaad.

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, ik vind het ook zeer eigenaardig dat u deze vraag hebt toegestaan een week voor de begrotingsbesprekingen. De heer Van Rompuy staat te glimlachen. Hij beseft goed dat hij als voorzitter van de commissie wegkomt met iets waar niemand mee wegkomt. Voorzitter, ik zou graag een verklaring van u krijgen.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Ik weet ook wel dat u altijd afwegingen moet maken bij de actuele vragen. Hebben ze te maken met de komende begrotingsbespreking of niet? Soms is daar een grijze zone. In dit geval is er helemaal geen sprake van een grijze zone. Als men groeiprognoses kent, en een week voor het begrotingsdebat hierover de regering al kan ondervragen, is dat niet correct.

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord. (Rumoer)

Eric Van Rompuy

Het is echt mijn dag niet! Totaal niet! (Opmerkingen. Gelach)

Mijn euforie was maar van korte duur.

De voorzitter

Ik zal niet op het inhoudelijke aspect ingaan. Ik moet vaak vragen weigeren. De vraag over de VDAB had ik perfect naar volgende week kunnen verwijzen. (Rumoer)

Jawel, er gelden veel redeneringen. Het blijft de bevoegdheid van de voorzitter om te oordelen of hij een vraag doorlaat of niet. (Opmerkingen)

Bovendien kunt u dat volgende week allemaal aankaarten. Elke fractie krijgt 30 minuten om haar standpunten uiteen te zetten. U kunt het er 30 minuten lang over hebben! Ik zal u niet tegenhouden! (Rumoer)

Ik ga hier nu verder geen discussie over aan, u kunt dat altijd nog doen in het Uitgebreid Bureau.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.