U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 december 2012, 14.00u

Mededeling van de voorzitter
De voorzitter

Dames en heren, bij de reglementsaanpassingen van 15 februari 2012 heeft de plenaire vergadering aan het Algemeen Secretariaat de opdracht gegeven, na de aanneming van de reglementsaanpassingen, het geheel van het reglement te hernummeren.

Naar aanleiding van deze hernummering werden nog een aantal taalkundige en tekstuele inconsistenties vastgesteld. Een lijst met vormelijke verbeteringen werd op de banken rondgedeeld.

Is het parlement het eens om samen met de aangenomen voorstellen tot wijziging van het reglement ook deze vormelijke verbeteringen te verwerken in de hernummerde versie van het reglement? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.