U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 december 2012, 14.00u

Ontslag van een Vlaams volksvertegenwoordiger
De voorzitter

Dames en heren, bij brief van 11 december 2012 neemt de heer Tom Dehaene met ingang van 13 december 2012 ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Beste collega’s, vandaag nemen we afscheid van de voorzitter van de commissie voor Welzijn, Tom Dehaene. Collega Dehaene wordt gedeputeerde – niet gedupeerde – voor de provincie Vlaams-Brabant. Hij wordt verantwoordelijk voor stedenbouwkundige vergunningen, het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding, internationalisering, wonen, mobiliteit, cultuur en het Vlaams karakter van de provincie.

Beste Tom, u bent uw politieke loopbaan begonnen als Dehaene Junior maar het is duidelijk dat u uw eigen weg volgt: eind jaren 80 als voorzitter van de jong-CVP van Zemst en later, vanaf 2001 en eveneens in Zemst, als OCMW-voorzitter en schepen. Dit laatste mandaat bekleedt u sinds 2007. Van 1995 tot 2004 bent u provincieraadslid geweest voor de provincie Vlaams-Brabant – ik hoop dat dit klopt.

In 2004 verwerft u een zitje in dit parlement. En met de ervaring van het OCMW-voorzitterschap, groeit u uit tot welzijnsspecialist en weegt u op belangrijke dossiers zoals het OCMW-decreet en het Woonzorgdecreet.

In 2009 zien we u terug en wordt u de voorzitter van de commissie die u na aan het hart ligt: de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid. Gewapend met de nodige dossierkennis, doet u dit gedegen en doortastend. Vergeten we niet dat u ooit boksles kreeg van niemand minder dan Jean-Pierre Coopman. U bent niet onaardig, wel slagvaardig!

Beste Tom, na acht jaar keert u in december terug naar de provincie Vlaams-Brabant, niet als provincieraadslid, maar als gedeputeerde. Het uitvoerend mandaat lonkt en zal u een nieuwe uitdaging bieden. Ik wens u namens het gehele parlement heel veel succes en ik dank u voor de vele bijdragen die u hier gedurende acht jaar hebt geleverd! (Applaus)

De heer Dehaene heeft het woord.

Tom Dehaene

Voorzitter, ik heb geprobeerd om de brief zo laat mogelijk bij u te bezorgen om deze toespraak te vermijden maar ik ben u toch dankbaar voor uw mooie woorden. Ik zal ze overbrengen aan mijn kinderen. Ik krijg van hen regelmatig de vraag wat ik eigenlijk doe in het Vlaams Parlement.

Collega’s, ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om jullie allemaal te danken voor de goede samenwerking. Vooral in de commissie Welzijn hebben we goede discussies gehad. Het is een heel boeiende commissie. Ik kan het aan alle collega’s aanraden.

Ik wil ook alle medewerkers van het Vlaams Parlement bedanken, ook de medewerkers van onze fractie, die het mogelijk maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen doen. Ik wil ook uitdrukkelijk de mensen van het kabinet, in het bijzonder van minister Vandeurzen bedanken. Zij hebben er de laatste jaren mee voor gezorgd dat ik mijn mandaat heb kunnen invullen op een manier waar ik echt veel voldoening aan heb gehad.

Ik heb het mandaat op mijn manier proberen in te vullen. Dat is niet altijd zo mediatiek. Ik besef dat, maar ik heb wel kunnen wegen op een aantal dossiers. U hebt er een aantal genoemd zoals kinderopvang, opvoedingsondersteuning, het Woonzorgdecreet.

Er is ook een decreet waar ik heel lang aan gewerkt hebt en waarbij u ook even betrokken bent geweest, met name het Tragewegendecreet. Ik hoop echt dat we er nog in slagen om daar een consensus te vinden zodat er een nieuw decreet kan worden aangekondigd tijdens de komende weken of maanden. Het is jammer dat ik het zelf niet kan meemaken maar ik reken erop dat het werk ook daar wordt afgerond.

Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor de goede samenwerking. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.