U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, we hebben tijdens de vergadering inderdaad een voorstel gedaan om de agenda van deze vergadering aan te vullen met een motie betreffende een belangenconflict, dat handelt over een aantal posten in de begroting van de Franse Gemeenschap. Op een post zijn een aantal budgetten ingeschreven ter ondersteuning van Franstalige onderwijsinitiatieven, zij het privéonderwijs, in de gemeente Voeren, die nog altijd in Vlaanderen ligt, dacht ik. Het is opnieuw een schending van het territorialiteitsbeginsel, zoals we twee jaar geleden ook hebben aangekaart. Aangezien het Parlement van de Franse Gemeenschap volgende week de begroting goedkeurt, lijkt het ons aangewezen om vandaag de agenda met deze motie aan te vullen.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Voorzitter, ik zie de noodzaak niet om deze zaak nu met hoogdringendheid te behandelen. Als ik goed ben ingelicht, gaat het parlement van onze Franstalige broeders dat pas op donderdag 20 december 2012 doen. We hebben dus nog een dinsdag en een woensdag te gaan. Intussen is het nodig om dit grondig te onderzoeken, om met parlement en regering samen te kijken hoe dat op de beste manier door ons kan worden behandeld.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik ben ontroerd door de woorden van de nieuwe fractievoorzitter van CD&V, hij stapt helemaal in de voetsporen van zijn voorganger.

Ja goed, we hebben eventueel nog een week. Indien het zo is dat het parlement van de Franse Gemeenschap volgende week donderdag over de begroting stemt, dan hebben we inderdaad nog de dag daarvoor. Ik wens er toch uw aandacht op te vestigen dat wij volgende week dinsdag en woensdag om 9 uur beginnen en dat we hebben besloten om woensdag tot de finish door te gaan. Ik neem aan dat u dit er dan nog eens tussen wilt flansen. Nu hebben we nog tijd, het is nu tien over vijf. Wat ons betreft is er geen probleem om het nu te doen.

Mijnheer Van den Heuvel, “ernstig onderzoeken”, zei u. Wat moet er ernstig worden onderzocht? Weet u, twee jaar geleden hebben we dit ook ingediend. En het jaar daarvoor ook. En ook toen zouden we het ernstig onderzoeken. Er werd zelfs gezegd dat het niet via een belangenconflict zou gebeuren, maar dat we, als de begroting door het parlement van de Franse Gemeenschap zou worden goedgekeurd, eventueel naar het Grondwettelijk Hof zouden gaan.

Ik heb vastgesteld, voorzitter, collega’s, dat er in al die jaren, ondanks de mooie woorden die we vandaag ook weer horen, niets van in huis gekomen is. Ik stel dus voor om dit vandaag op de agenda te zetten en te behandelen, en om eventueel de stemming tot volgende week uit te stellen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot aanvulling van de agenda.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot aanvulling van de agenda is niet aangenomen.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, de stemming bij zitten en opstaan betekent dat de agenda vandaag niet aangevuld wordt, maar betekent niet dat de motie betreffende het belangenconflict is ingetrokken. De motie moet hoe dan ook dinsdag of woensdag op de agenda komen, want die moet geagendeerd worden voor de stemming van de begroting in de Franse Gemeenschap. Laat dat duidelijk zijn.

De voorzitter

Is het parlement het ermee eens dat we dit punt toevoegen aan de agenda van volgende week? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.