U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 december 2012, 14.00u

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Mijn vraag is een informatieve vraag. De begrotingsbesprekingen zijn inderdaad ten einde. We hebben in de commissie over de begroting gestemd. Er is echter een nieuw element. De Nationale Bank heeft vorige week verklaard… (Opmerkingen)

Misschien weet u dat wel, ja. Het Planbureau had 0,7 procent vooropgesteld. (Opmerkingen)

Nu zegt de Nationale Bank dat het een negatief cijfer is. De groei zal volgend jaar negatief zijn. Volgende week dinsdag beginnen inderdaad de begrotingsbesprekingen. Die zullen beginnen met de vraag: wat zijn de gevolgen hiervan op de Vlaamse begroting? De federale overheid heeft kunnen berekenen dat de groeivertraging van 0,8 procent ongeveer 1 miljard euro minder inkomsten betekent. Voor de Vlaamse begroting betekent min 0,8 procent ongeveer 160 à 200 miljoen euro.

Gouverneur Coene van de Nationale Bank zegt dat de regio’s in het kader van het Stabiliteitspact nog 0,3 procent bijkomend moeten besparen. Bovenop die 200 miljoen euro moeten we dus nog 1,15 miljard euro ophoesten. De inspanning zal volgens Coene dus veel hoger liggen.

Kunnen we dinsdagochtend met dit aspect beginnen? Zal de Vlaamse Regering haar standpunt daarover kenbaar maken? Klopt het wat de gouverneur zegt? Zijn er in het kader van het Stabiliteitspact dergelijke afspraken gemaakt?

Dit is een informatieve vraag. Ik zie echt niet in wat daar politiek aan is.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, wij antwoorden op alle vragen die hier gesteld worden, en soms vindt men dat wij te snel antwoorden. Nu vindt de oppositie dat wij pas volgende week moeten antwoorden. (Opmerkingen)

Ik ga ervan uit dat iedereen zo snel mogelijk wordt geïnformeerd, zodat men het debat van volgende week met kennis van zaken kan voorbereiden.

Mijnheer Van Rompuy, de Nationale Bank verwacht dat de groei min 0,2 procent bedraagt in plaats van de door ons verwachte min 0,1 procent. Voor 2013 wordt er een groei verwacht van 0,0 procent in plaats van 0,7 procent. De inflatie voor 2012 bedraagt 2,6 procent in plaats van de verwachte 2,9 procent. En in 2013 wordt er een inflatie vooropgesteld van 1,6 procent in plaats van 1,8 procent. Als men de mindergroei en de inflatie omrekent naar absolute cijfers, komt men tot een bedrag van 240 miljoen euro. Beide hebben ook nog effecten op de eigen belastingen: plus of min 113 miljoen euro. Als dat allemaal bewaarheid wordt, komen wij op een bedrag van 353 miljoen euro.

Ik zie het debat van volgende week al aankomen. Ook wanneer er in het verleden nieuwe cijfers kwamen, vroeg men mij wat ik zou doen. Het antwoord is al door collega Muyters gegeven, dat is ook zo afgesproken in de Vlaamse Regering: we houden begrotingscontrole in februari-maart 2013. Wij vinden het natuurlijk heel spijtig dat er nieuwe negatieve cijfers door de Nationale Bank voor de groeivoorzieningen zijn gelanceerd, maar wij kunnen natuurlijk niet elke keer bij nieuwe cijfers de begroting gaan aanpassen. Wij zullen dat doen in februari-maart. De hoegrootheid van de inspanning heb ik al vermeld.

Het tweede deel van de vraag van de heer Van Rompuy betreft de 0,3 procent besparing. Die is volgens mij reeds verwerkt is in de respectieve begrotingen van de Entiteit II – dat is niet alleen het Vlaamse niveau maar ook de lokale besturen. Dat zal dus geen bijkomende inspanningen vergen, zeker omdat Vlaanderen reeds een begroting in evenwicht heeft.

Daar kan men volgende week verder op ingaan, maar ik hoop dat de collega’s vanuit de oppositie nu al weten dat we een begrotingscontrole doen in de periode februari-maart.

Eric Van Rompuy

Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik spreek nu als voorzitter van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Dit is inderdaad een nieuw element, en ik denk dat de regering nu ook cijfermatig en ook qua procedure de informatie geeft die iedereen kan toelaten om de bespreking van de begroting dinsdag voor te bereiden. Men heeft de informatie hier verkregen van de minister-president, en ik denk dat dit absoluut geen politiek incident waard is.

Het is mijn dagje niet, maar ik denk dat ik mijn plicht gedaan heb. (Gelach)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.