U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Minister, de zonnepanelen blijven u achtervolgen en ook de resultanten van de site. De site van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is offline moeten gaan omdat er geknoeid kon worden met de cijfers. Men kon de site gisteren gedurende vier uur, van 18 uur tot 22 uur, als het ware aanpassen, niet alleen de meters maar ook de rekeningnummers.

Dat zoiets kan gebeuren met een overheidssite schokt het vertrouwen van 200.000 Vlamingen. Zij moeten hun cijfers daar heel nauwgezet invoeren. Ook ondernemingen moeten hun gegevens daar ingeven. Hun vertrouwen is geschaad, niet alleen omdat alle gegevens van derden konden worden ingekeken, maar ook omdat het over de centen van mensen gaat.

Ik vraag een antwoord van u, minister. Het gaat absoluut niet goed in Vlaanderen.

De voorzitter

Minister Van den Bossche heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, wat was er nu juist aan de hand? We werken met een extern softwarebedrijf. Ze hebben aanpassingen gedaan in de software, er is een programmeercode op de site gezet. Het gaat trouwens om de certificatendatabank van de VREG, niet om de site van de VREG zelf. Daar zat blijkbaar een programmeerfout in. De mensen konden toegang krijgen tot gegevens die niet louter voor hen bestemd waren. Een kwartier na het melden van de fout is de site al offline gegaan. Het is vrij snel gegaan.

Ik heb meteen laten uitzoeken hoeveel gegevens er zijn veranderd. Ik heb vlak voor ik naar hier kwam de resultaten gekregen. Er zijn geen gegevens van installaties gewijzigd in die uren. Er zijn geen transacties van certificaten uitgevoerd. Er zijn 21 nieuwe meterstanden voor zonnepanelen ingegeven. Eén persoon heeft zijn rekeningnummer aangepast, maar niet de getallen, hij heeft er gewoon streepjes tussen gezet.

We gaan nu – wellicht vandaag nog – de gecorrigeerde versie van de site opnieuw online zetten. Elke wijziging die is gebeurd in die periode, die 21 meterstanden, gaan we annuleren. We gaan die 21 mensen door de VREG laten contacteren met de vraag om nogmaals de gegevens door te geven, zodat we zeker zijn van de juistheid.

Het ziet ernaar uit dat dit een probleem is geworden zonder veel erg. Maar mevrouw Van Volcem, dit betekent niet dat ik – net als u – dit geen ernstige fout vindt. Als er schadegevallen worden gemeld, zullen er stappen worden gezet ten aanzien van de firma die onder contract ligt met de VREG om ervoor te zorgen dat alles foutloos, en met bescherming van de privacy zal gebeuren.

Minister, het is niet de eerste keer dat er problemen waren met de site. Er was al een probleem waarbij een verkeerde tool van Eandis was gekoppeld, en waarbij toen 400 mensen te veel geld hadden gekregen, en andere mensen te weinig. Als Vlaams minister van Energie bepleit u een factuur die beperkt moet blijven, en dan moet men zeker met de groenestroomcertificaten – het middel dat op de factuur van de gewone klant komt – zeer omzichtig omspringen.

Als de factuur niet meer leesbaar is, als de mensen hun factuur niet meer begrijpen, en als de manier van input niet sluitend is, dan draagt u toch een hele grote verantwoordelijkheid. Minister, u hebt heel geluk gehad, want zelfs op 15 minuten kun je elektronisch een hele bank leegplunderen, dus ben ik heel gelukkig dat er niet veel is gebeurd. Maar evengoed konden 200.000 mensen de dupe zijn, en in hun vertrouwen zijn geschokt.

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Minister, naar aanleiding van dit voorval denk ik dat we ons moeten bezinnen over het nut en de noodzaak van een uniek loket voor het doorgeven van meterstanden. Vandaag moet een klant zijn meterstanden doorgeven aan de netbeheerder, en de productie van zijn zonnepanelen moet hij doorgeven aan de VREG. Het zou zinvol zijn om dat in een hand te brengen, zeker als we straks de slimme meters krijgen, die wel de injectie op het net via de netbeheerders gaan doorgeven in plaats van via de VREG. Het wordt heel ingewikkeld voor de consument, en van dit voorbeeld kunnen we misschien gebruik maken om eens te verkennen hoe we tot een uniek loket voor meteropnames kunnen zorgen.

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Minister, we moeten het probleem inderdaad niet opblazen, de VREG levert mijn inziens zeer nuttig en goed werk.

Maar op IT-vlak lijkt het de VREG echt niet te lukken. We hebben eind vorig jaar het probleem gehad met de energieprestatiecalculator waar de verkeerde U-waarden in zaten. Ik heb u toen nog moeten doorgeven dat er een fout inzat, en ik vind het niet de taak van een parlementslid om te waken over het feit of de toepassingen van de website van de VREG correct zijn. De consument ontdekt dit niet, en men zou zo een verkeerde berekening hebben, en nu hebben we weer dit probleem.

Ik denk dat de VREG meer moet investeren in een effectieve en juiste toepassing van zijn nuttige tools die vandaag de dag jammer genoeg te grabbel worden gegooid. Ik denk, minister, dat u hier moet over waken. Ik denk dat men er onvoldoende mee bezig is, maar het is te belangrijk voor de consument om de zoveelste fout weer te moeten ondergaan.

Het klopt dat er heel veel wordt geïnvesteerd in IT, zeker wat deze beleidsdomeinen betreft, ook in woningen overigens. Erg vaak moet ik vaststellen dat het gaat om producten die niet even performant zijn ondanks hun dure prijs en de lange tijd die men nodig heeft om ze te maken. Ik heb ook gevraagd om juridisch uit te zoeken of dat een basis kan zijn om eventueel schade te vorderen, om eventueel een contract stop te zetten en iemand anders onder contract te nemen. Ik heb wel vaker, en in meerdere beleidsdomeinen problemen op dat vlak. En andere collega’s ook lijkt me.

Mijnheer Martens, ik sta zeker open voor de suggestie van een uniek loket, dus als er een mogelijkheid is, wil ik die zeker graag onderzoeken. Vooral als die consumentvriendelijker zou zijn, en minder zou kosten in het geheel aan de maatschappij, dan wil ik dat zeer graag onderzoeken.

Mevrouw Van Volcem, u zegt dat zoveel mensen de dupe hadden kunnen zijn, maar dat klopt niet. Wij resetten alles. Zelfs als er gisteren rekeningnummers zouden zijn veranderd, dan nog hadden wij die gegevens voorafgaand aan het gebeuren en de gegevens van achteraf. Dus we hadden altijd kunnen terugkeren naar de gegevens van voor het moment waarop de site voor iedereen toegankelijk is geworden.

Dus zelfs als iemand had geprobeerd op die manier te frauderen, hadden wij ervoor kunnen zorgen dat dat geen gevolgen zou hebben gehad. Maar u hebt gelijk dat we als overheid een vorm van zorgvuldigheid in acht moeten nemen. Mensen moeten ook vertrouwen kunnen hebben in de overheid en in sites die door de overheid worden ondersteund. Ik zal er alles aan doen om dat vertrouwen te herstellen.

Ik zou zeggen: de daad bij het woord voegen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.