U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 november 2012, 14.00u

Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Jan Roegiers bij motie van orde het woord gevraagd.

Jan Roegiers

Voorzitter, mag ik u vragen om het ontwerp van decreet tot instemming met het facultatief protocol bij het verdrag inzake kinderrechten dat we gisteren in de commissie Buitenlands Beleid goedgekeurd hebben, volgende week al op de agenda van de plenaire vergadering te zetten? Dat is de wens van de commissie en van de minister.

De voorzitter

Is iedereen het daarmee eens? (Instemming)

Dan wordt dat punt aan de agenda van de volgende plenaire vergadering toegevoegd.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.