U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Motie van orde
van Peter Gysbrechts aan minister Philippe Muyters
85 (2012-2013)
van Bart Caron aan minister Philippe Muyters
86 (2012-2013)
van Mia De Vits aan minister Jo Vandeurzen
90 (2012-2013)
Regeling van de werkzaamheden
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Ontslag van een Vlaams volksvertegenwoordiger
Politieke fracties
Regeling van de werkzaamheden
Verkiezing van een secretaris
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
van de Vlaamse Regering
1716 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Mia De Vits
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
Benoeming van twee leden van de raad van bestuur
van de Vlaamse Regering
1716 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Mia De Vits
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 28 november 2012 gehouden actualiteitsdebat over de verklaringen van minister-president Kris Peeters betreffende de geplande hervorming van het secundair onderwijs
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.