U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 oktober 2012, 14.00u

van Marino Keulen, Lydia Peeters, Patricia Ceysens, Fientje Moerman, Filip Anthuenis, Dirk Van Mechelen en Sas van Rouveroij
1783 (2012-2013) nr. 1
De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, teneinde het signaal dat deze moties moeten bewerkstellingen, zo sterk mogelijk te maken, zouden wij, als Open Vld-fractie, het derde puntje van het beschikkende gedeelte schrappen, zodat we ons verzekerd weten van een kamerbrede steun, hopen we.

Het gaat voor alle duidelijkheid om 3°, startend met “de nog niet bestede voorziene kredieten” en eindigend met “van de toeleveranciers”. Dat valt weg. (Opmerkingen)

De voorzitter

Ik stel voor dat u dan een amendement indient, waarin u zegt dat dat punt geschrapt wordt.

Mevrouw Moerman heeft het woord.

Fientje Moerman

Voorzitter, ik wil mij niet bemoeien met de afhandeling van de vergadering, maar u kunt dat technisch oplossen met een gesplitste stemming. Als men tegen punt 3 stemt, is het eruit. (De heer Sas van Rouveroij dient het amendement bij de voorzitter in.)

De voorzitter

We stemmen nu over het amendement, ingediend door de heer van Rouveroij, staande de vergadering, waarin hij voorstelt om punt 3 te schrappen.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik wil hier geen groot punt van maken, maar als we hier beginnen te improviseren en mondeling een amendement aankondigen, dat indienen op uw bureau zonder dat het rondgedeeld wordt en zonder dat iedereen er kennis van kan nemen, is het einde zoek. Dan zult u dat ook moeten toestaan als volgende week iemand anders op dezelfde manier ageert. Ik weet dat het om een praktische aangelegenheid gaat, maar als we op die manier beginnen, weten we waar we beginnen, maar niet waar we eindigen. Dat is geen manier van werken.

De voorzitter

De heer Van Mechelen heeft het woord.

Dirk Van Mechelen

Voorzitter, ik vraag vijf minuten schorsing om het amendement te laten kopiëren.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.