U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 oktober 2012, 14.00u

van de Vlaamse Regering, verslag door Matthias Diependaele
1723 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Muyters heeft het woord.

Er staat een technische fout in artikel 11. Daar staat nu bij 3° en 4° “het beleidsdomein Financiën en Begroting”. Dat moet gewoon “financiën en begroting” zijn.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1723/3)

– De artikelen 1 tot en met 10 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Bij de in artikel 11 voorgestelde tekst van artikel 55bis, paragraaf 3, 3° en 4°, van het Wetboek der Successierechten staan in de verwijzingen naar het decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting nog de woorden “het beleidsdomein”. Gelet op het ten opzichte van het voorontwerp van decreet gewijzigde opschrift van het ontwerp van decreet moeten die echter telkens worden geschrapt. Is het parlement het eens om dat bij wijze van technische correctie te doen? (Instemming)

– Artikel 11 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– De artikelen 12 tot en met 21 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.