U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 24 oktober 2012, 14.00u

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting.

De algemene bespreking is geopend.

Minister Muyters heeft het woord.

Er staat een technische fout in artikel 11. Daar staat nu bij 3° en 4° “het beleidsdomein Financiën en Begroting”. Dat moet gewoon “financiën en begroting” zijn.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1723/3)

– De artikelen 1 tot en met 10 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Bij de in artikel 11 voorgestelde tekst van artikel 55bis, paragraaf 3, 3° en 4°, van het Wetboek der Successierechten staan in de verwijzingen naar het decreet houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting nog de woorden “het beleidsdomein”. Gelet op het ten opzichte van het voorontwerp van decreet gewijzigde opschrift van het ontwerp van decreet moeten die echter telkens worden geschrapt. Is het parlement het eens om dat bij wijze van technische correctie te doen? (Instemming)

– Artikel 11 wordt zonder verdere opmerkingen aangenomen.

– De artikelen 12 tot en met 21 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.