U bent hier

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking (Voortzetting)

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Artikel 2 is aangenomen.

De heer Keulen heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, het weze duidelijk: vanuit de oppositie verfoeien wij deze miserietaks, maar desondanks zijn wij correct genoeg om zelfs in een tweede ronde de gemaakte stemafspraken te respecteren, uit eerbied voor deze instelling en de traditie die er bestaat. Maar het geeft wel aan dat u via stemafspraken andermaal door de oppositie wordt gered, wat toch een subtiele blaam is voor de meerderheid. (Applaus van oppositieleden op de publiekstribune)

De voorzitter

Dames en heren, mag ik vragen dat u op de publiekstribune geen blijk geeft van goed- of afkeuring? (Applaus. Opmerkingen)

Dan moet u maar in het halfrond komen zitten. Ik vraag dat aan het publiek, dus vraag ik het nu ook aan u.

De heer Van Dijck heeft het woord.

De heer Keulen heeft overschot van gelijk dat leden van de oppositie zich aan afspraken gehouden hebben. Wij trachten ons allemaal aan de nodige afspraken te houden, ook in dit dossier.

Ik wil echter toch ook benadrukken dat het hier een stemming over een gewestmaterie betreft. Het quorum voor een gewestmaterie ligt lager dan voor een gemeenschapsmaterie. De meerderheid is in dezen wel degelijk in aantal.

Maar bovenal wil ik mijn appreciatie benadrukken voor de collega’s van de oppositie die zich houden aan gemaakte afspraken. (Applaus)

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement 21 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete tot invoeging van een artikel 2/1. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/20)

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 17 van de heren Strackx, Tack en Verougstraete op artikel 3. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/18)

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over (sub)amendement 22 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete op amendement 13. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/23)

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 13 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete op artikel 3. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/17)

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over (sub)amendement 25 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete op amendement 14. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/24)

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 14 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete op artikel 3. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/17)

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 20 van de heren van Rouveroij, Vereeck, Watteeuw en Van Mechelen, mevrouw Werbrouck en de heer Caron op artikel 3. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/19)

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over (sub)amendement 23 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete op amendement 15. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/23)

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 15 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete op artikel 3. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/17)

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over (sub)amendement 24 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete op amendement 16. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/23)

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 16 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete op artikel 3. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/17)

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 18 van de heren Strackx, Tack en Verougstraete op artikel 3. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1529/18)

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 3.

Stemming nr. 16

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Artikel 3 is aangenomen.

– De artikelen 4 en 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 17

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.