U bent hier

Plenaire vergadering

vrijdag 6 juli 2012, 9.01u

van Bart Martens, Robrecht Bothuyne, Liesbeth Homans, Michèle Hostekint, Sonja Claes, Marc Hendrickx en Dirk de Kort
1639 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 33 van de heren Penris en Wienen en de dames Van den Eynde en Martens op artikel 8.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

14 leden hebben ja geantwoord;

76 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 34 van de heren Penris en Wienen en de dames Van den Eynde en Martens op artikel 8.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

14 leden hebben ja geantwoord;

76 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 8.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben ja geantwoord;

30 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Artikel 8 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

95 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

74 leden hebben ja geantwoord;

15 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken

Ik heb een stemafspraak met de heer De Loor.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Franssen.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, onze fractie heeft dit voorstel van decreet goedgekeurd, omdat we het eens zijn met de grond van de zaak, maar ik heb mij onthouden, omdat onze amendementen, die in een overgangsbepaling voorzagen, niet zijn goedgekeurd.

De voorzitter

Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Vera Van der Borght

Ik heb een stemafspraak met mevrouw De Wachter.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.