U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Er zijn amendementen ingediend door de heren Van Dijck, Wienen en Deckmyn en mevrouw Van Steenberge. Het betreft een amendement in hoofdorde tot schrapping van titel 2, hoofdstuk 3, dat bestaat uit de artikelen 49 tot en met 70, en amendementen in bijkomende orde op de artikelen 51, 52 en 63. We hebben met de heer Van Hauthem, de fractievoorzitter van het Vlaams Belang, een afspraak gemaakt over de wijze waarop deze amendementen – en de desbetreffende artikelen – ter stemming worden voorgelegd.

Aan de orde is de stemming over de artikelen 49 en 50.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

81 leden hebben ja geantwoord;

24 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 49 en 50 zijn aangenomen.

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik heb voor deze en volgende stemmingen een stemafspraak met mevrouw Poleyn.

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Franssen.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken

Voorzitter, ik heb me niet onthouden, want ik heb meegestemd met de meerderheid, maar ik heb een stemafspraak met de heer De Loor.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement 11, B, 1°, van de heren Van Dijck, Wienen en Deckmyn en mevrouw Van Steenberge op artikel 51.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

93 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 11, B, 2°, van de heren Van Dijck, Wienen en Deckmyn en mevrouw Van Steenberge op artikel 51.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

18 leden hebben ja geantwoord;

92 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 51.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

81 leden hebben ja geantwoord;

24 leden hebben neen geantwoord

6 leden hebben zich onthouden.

Artikel 51 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 11, B, 3°, van de heren Van Dijck, Wienen en Deckmyn en mevrouw Van Steenberge op artikel 52.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

18 leden hebben ja geantwoord;

93 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over de artikelen 52 tot en met 62.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

81 leden hebben ja geantwoord;

24 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 52 tot en met 62 zijn aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 11, B, 4°, van de heren Van Dijck, Wienen en Deckmyn en mevrouw Van Steenberge op artikel 63.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

18 leden hebben ja geantwoord;

92 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over de artikelen 63 tot en met 70.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

81 leden hebben ja geantwoord;

24 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 63 tot en met 70 zijn aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

80 leden hebben ja geantwoord;

23 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Mevrouw Van Steenberge heeft het woord.

Gerda Van Steenberge

Ik zal niet herhalen wat ik vanmorgen heb gezegd. Er is een reden voor mijn onthouding. Ik heb met niemand een afspraak. Er is niemand die ooit een afspraak met mij wil maken. Dat was ook zo tijdens mijn zwangerschapsverlof en mijn bevallingsverlof. Dus voor alle duidelijkheid, mijn onthouding heeft een reden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.