U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 12 van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer Bouckaert en mevrouw Meuleman op artikel 9.

Stemming nr. 41

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

38 leden hebben ja geantwoord;

62 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 9.

Stemming nr. 42

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

18 leden hebben neen geantwoord;

23 leden hebben zich onthouden.

Artikel 9 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 13 van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer Bouckaert en mevrouw Meuleman tot vervanging van artikel 20.

Stemming nr. 43

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

38 leden hebben ja geantwoord;

62 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 20.

Stemming nr. 44

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

17 leden hebben neen geantwoord;

23 leden hebben zich onthouden.

Artikel 20 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 14 van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer Bouckaert en mevrouw Meuleman tot schrapping van artikel 25.

We stemmen meteen over het artikel zelf.

Stemming nr. 45

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

65 leden hebben ja geantwoord;

16 leden hebben neen geantwoord;

22 leden hebben zich onthouden.

Artikel 25 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 15 van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer Bouckaert en mevrouw Meuleman op artikel 26.

Stemming nr. 46

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

38 leden hebben ja geantwoord;

62 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 26.

Stemming nr. 47

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

18 leden hebben neen geantwoord;

23 leden hebben zich onthouden.

Artikel 26 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over de amendementen 16 en 17 van de dames Vanderpoorten en De Knop, de heer Bouckaert en mevrouw Meuleman tot schrapping van de artikelen 34 en 35.

We stemmen meteen over de artikelen zelf.

Stemming nr. 48

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

18 leden hebben neen geantwoord;

23 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 34 en 35 zijn aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 49

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

18 leden hebben neen geantwoord;

23 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.