U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 juni 2012, 13.59u

Wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, aan de orde is de wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

De bespreking is geopend.

De heer Keulen is niet aanwezig en dus zal ik als voorzitter de taak van de secretaris, bevoegd voor personeelsaangelegenheden, op mij nemen.

Het Uitgebreid Bureau heeft op 4 juni 2012 beslist een wijziging aan de rechtspositieregeling van het politiek personeel aan de plenaire vergadering voor te leggen. Op dit ogenblik bepaalt de rechtspositieregeling dat de forfaitaire vergoeding voor onkosten van deeltijds werkende personeelsleden evenredig met hun prestaties wordt verminderd. Nu wordt voorgesteld het Bureau de bevoegdheid te geven om de berekeningswijze te bepalen. Namens het Uitgebreid Bureau van 4 juni 2012 verzoek ik de plenaire vergadering deze wijziging met ingang van 1 oktober 2012 goed te keuren.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.