U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, wat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie betreft.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Moerman heeft het woord.

Fientje Moerman

Minister, dit is eigenlijk een voorloper van een hele reeks decreten die we hier nog zullen krijgen voor het zomerreces betreffende het hoger onderwijs. Dit ontwerp van decreet is beperkt tot het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie. Ik wil daar even bij stilstaan, om twee redenen. De eerste reden is dat hier een novum wordt ingevoerd, namelijk de instellingsreview. Tot nu toe hadden we alleen accreditaties van opleidingen in het hoger onderwijs. Nu komt daar een instellingsreview bij. Die wordt vanaf het academiejaar 2015-2016 verplicht voor alle hogescholen en universiteiten. Dat is iets helemaal nieuws bij ons en sommige mensen hebben daar dan ook schrik van. De commissie die er komt – het is immers geen papieren review – zal ook het beleid van de instelling bekijken, de beleidsdoelstellingen en de middelen die worden ingezet om die doelstellingen te bereiken. Ik denk dat dit een goede zaak is waar men geen schrik moet van hebben. Mits dit instrument nuttig wordt ingezet, kunnen onze instellingen daar alleen wel bij varen

Een tweede reden waarom ik daar de aandacht wil op vestigen, minister, is om u even te herinneren aan een belofte die u hebt gedaan in de commissie. Ik zeg niet dat u een kort geheugen hebt. Daar bent u nog te jong voor, hoop ik voor u. Wat de erkenning van buitenlandse accreditaties en de gelijkwaardigheid van diploma’s betreft, zult u in het najaar met een initiatief komen om daar vooraf overleg over te plegen met het parlement. Ik twijfel er niet aan dat u dat zult doen maar ik wilde u daar toch nog even aan herinneren. Dat is heel belangrijk, niet alleen vanuit onderwijsstandpunt, maar ook omdat het economische leven en het beroepsveld daar vragende partij voor zijn. Er zijn een hele reeks knelpuntberoepen die men wil laten invullen. Het is dan ook belangrijk dat mensen met buitenlandse diploma’s geen maanden of jaren moeten wachten voor die worden erkend.

De voorzitter

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet

Ik zal mijn belofte nakomen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1606/3)

– De artikelen 1 tot en met 50 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.